ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยอย่างร้ายแรงเอาสำนวนไต่สวนของ ป.ป.ช.มาลงโทษปลดออกไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 354 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ ป.ป.ช.ชี้มูลวินัยอย่างร้ายแรงเอาสำนวนไต่สวนของ ป.ป.ช.มาลงโทษทางวินัยโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนมาลงโทษปลดออกจากราชการจึงไม่ชอบโ้วยกฎหมาย ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ ฟบ. 16/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2558/03011-580030-1F-630714-0000660816.pdf