กรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 0.5 ขั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

  • 0 replies
  • 789 views


"กรณีการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 0.5 ขั้น ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่"
นิติกรพรขอนำเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 0.5 ขั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อบ. 87/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600252-1F-630730-0000661943.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ 0.5 ขั้น จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อบ. 86/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/03012-600188-1F-630804-0000662371.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13-11-2020, 06:26:27 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »