การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่มีสิทธิต้องรับผิดชดใช้เงินคืนฟ้องศาลปกครอง

  • 0 replies
  • 356 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่เทศบาลตำบล ต. ฟ้องผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยไม่มีสิทธิต้องรับผิดชดใช้เงินคืนให้แก่เทศบาลตำบล ต.ศาลปกครองสูงสุด "คดีหมายเลขแดงที่ อ. 996/2560" มีผู้ขอมาครับท่าน (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590130-1F-601019-0000608437.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 12-11-2020, 02:02:16 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »