ที่ปรึกษานายก อบจ.จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สิน/หนี้สินต่อ ป.ป.ช.ลงโทษจำคุก 2 เดือน

  • 0 replies
  • 102 views
นิติกรพรขอนำเรียน การที่ที่ปรึกษานายก อบจ.จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงโทษจำคุก 2 เดือน คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 10/2563 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/093/T_0004.PDF

นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายก อบต.จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ลงโทษจำคุก  1 เดือน แต่รอการลงโทษ คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง คดีหมายเลขแดงที่ อม. 11/2563  (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/093/T_0011.PDF