การที่ทำสำนวนคดีอาญาล่าช้าค้างเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงไล่ออกชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 612 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่พันตำรวจโท ส.ฟ้องสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กับพวก กรณีมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการกรณีถูกกล่าวหาว่าไม่ดำเนินคดีผู้ต้องหาตามคำร้องทุกข์และไม่ขยายระยะเวลาการสอบสวน ไม่นำตัวผู้ต้องหาผัดฟ้อง ฝากขัง เกียจคร้าน ไม่ทำสำนวนการสอบสวนเสนออัยการจังหวัด ไม่มีการปรับนายประกันที่ผิดสัญญาประกันตัวผู้ต้องหา ทำสำนวนคดีอาญาล่าช้าค้าง และเกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ดังนั้น การมีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อบ. 97-98/2563"(ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590263-1F-630806-0000662610.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11-11-2020, 01:42:20 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »