สมาชิกสภา อบต. จําคุกระหว่างอุทธรณ์เพียง ๑ วัน ต้องพ้นจากตำแหน่งหรือไม่ไปตามดู

  • 0 replies
  • 583 views


นิติกรพรขอนำเรียนกรณีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ถูกจําคุกระหว่างอุทธรณ์เพียง ๑ วัน แม้จะเป็นการถูกคุมขังเพียง 1 วัน ต่อมาจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุธรณ์ก็ไม่ทำให้สมาชิกภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องคดีซึ่งสิ้นสุดลงโดยผลของกฎหมายกลับพื้นคืนมาได้แต่ประการใด การที่นายอำเภอวินิจฉัยให้สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของผู้ฟ้องสิ้นสุดลง จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.2162/2559 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://admincourt.go.th/ADMINCOURT/site/download.php?source=illustration&ids=5479&read=121&file=../upload/webcms/Academic/Academic_040517_151953.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนการที่สมาชิกสภาเทศบาลจำคุกระหว่างอุทธรณ์ต่อมาได้รับการประกันตัว ต้องพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาเทศบาล ดังนั้นการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้พ้นจากตำแหน่งจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 1384/2558" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550255-1F-590120-0000564843.pdf

หารือการที่สมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลย่อมสิ้นสุดลงทันทีเมื่อต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/10/1103_4245.pdf

หนังสือหารือเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนื่องจากต้องคำพิพากษาศาลและถูกคุมขังโดยหมายศาล (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/10/1111_4370.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนจำคุกระหว่างอุทธรณ์ต้องพ้นจากตำแหน่ง (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.kratumrai.go.th/pdf/15312806491.pdf

นิติกรพรขอนำเรียนหารือลักษาณะต้องห้ามผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิสภาท้องถิ่น (ค้นโดยนิติกรพร)
http://dn.core-website.com/public/dispatch_upload/backend/core_dispatch_189243_1.pdf

หนังสือหารือเกี่ยวกับการสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งตามมติของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/ebook/column/2011/10/1111_4384.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 10-11-2020, 14:15:08 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »