การถูกจับคดียาเสพติดจำคุกก่อนรับราชการจึงถือว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราช

  • 0 replies
  • 256 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการกรุงเทพมหานครตำแหน่งเจ้าพนักงานเกษตรถูกจับคดียาเสพติดจำคุกก่อนรับราชการ 3 คดี แต่ถูกล้างมลทินแล้วก็ตามจึงไม่ได้รับประโยชน์ตามพระราชบัญญัติล้างมลทินฯจึงถือว่าขาดคุณสมบัติทั่วไปที่จะเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานคร ตามกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้อำนวยการเขต ท.ให้ออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติทั่วไป จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว "ศาลปกครองสูงสุดคดีหมายเลขแดงที่ อบ. 89/2563" (ค้นโดยนิติกพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03012-590038-1F-630806-0000662592.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 09-11-2020, 05:39:32 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »