นาายกเทศมนตรีให้เมียเดินทางไปราชการไม่ใช่เจ้าหน้าที่มีความผิดทางอาญาจำคุกไม่รอ

  • 0 replies
  • 145 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่นยกเทศมนตรี มีคำสั่งให้เมียเดินทางไปราชการไม่ใช่เจ้าพนักงานท้องถิ่นที่จะมีสิทธิเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จึงมีความผิดทางอาญาจำคุกจึงไม่สมควรรอการลงโทษ คำพิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 4 อท.119/2561  (รวบรวมโดยนิติกรพร)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24-10-2020, 23:25:48 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »