การผู้บังคับบัญชาละเว้นกรณีทุจริตค่าเช่าบ้านแต่ไม่ดำเนินการทางวินัยผิดมาตรา 157

  • 0 replies
  • 231 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ผู้บังคับบัญชาละเว้นกรณีการทุจริตค่าเช่าบ้านแต่ไม่ดำเนินการทางวินัยกับผู้ใต้บังคับบัญชาผิดประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 24-10-2020, 01:29:16 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »