หนังสือหารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลกรณีโอนสังกัด

  • 0 replies
  • 146 views


หนังสือหารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลกรณีโอนสังกัด (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/10/24322_1_1602646638166.pdf?time=1602713448513
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 14-10-2020, 22:31:32 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »