การที่ชาวบ้านครอบครองที่ดินมือเปล่ารัฐอ้างสิทธิจึงฟ้องรัฐแต่ฟ้องเกิน 90 วัน

  • 0 replies
  • 301 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ชาวบ้านครอบครองที่ดินมือเปล่ารัฐอ้างสิทธิจึงฟ้องรัฐแต่ฟ้องเกิน 90 วัน ศาลไม่รับฟ้อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 30/2560 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2560/01011-600001-2F-600811-0000603972.pdf