กรณีแนวทางศึกษาการฟ้องคดี กกต.ต่อศาลปกครองให้จัดการเลือกตั้งนาย อปท.

  • 0 replies
  • 243 views
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีที่ประชาชนยากเลือกตั้งเลยฟ้อง กกต.ให้จัดการเลือกตั้งนายกฯ ศาลไม่รับฟ้อง คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 30/2558 (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/01011-570044-2F-581008-0000559146.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11-10-2020, 02:18:46 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »