ปลัด อบต.ฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีละเลยสอบสวนและลงโทษนายก อบต.

  • 0 replies
  • 663 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่ปลัด อบต.ฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดกรณีละเลยสอบสวนและลงโทษนายก อบต. พ้นจากตำแหน่งนายก อบต.ล่าช้าจนล่วงเลยระยะเวลา 120 วัน จึงไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อ. 335/2563" (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590046-1F-630729-0000661807.pdf