นายก อบต.ถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทุจริตปลอมแปลงผลคะแนนสอบให้พ้นตำแหน่งชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 339 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถูกกล่าวหาว่าร่วมกันทุจริตปลอมแปลงผลคะแนนสอบแข่งขันพนักงานส่วนตำบลโดยหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระงับการปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวโดยไม่ได้รับค่าตอบแทน ต่อมานายอำเภอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และเสนอความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งให้นายกนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งชอบด้วยกฎหมายแล้ว มีผู้ขอมาครับท่าน "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด คดีหมายเลขแดงที่ อร. 42/2562" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09012-620064-1F-630124-0000652972.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 04-10-2020, 22:59:38 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »