การที่ข้าราชการถูกดำเนินคดีอาญาคดีฉ้อโกงทรัพย์กับสามีไล่ออกจากราชการ

  • 0 replies
  • 295 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการครูฟ้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับพวกกรณีที่ข้าราชการครูถูกดำเนินคดีอาญาคดีฉ้อโกงทรัพย์กับอดีตสามีของผู้เสียหายทั้งห้าคนมีคำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน 5 % เป็นเวลา 1 เดือน ต่อมาเพิ่มโทษเป็นไล่ออกจากราชการจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว กล่าวคือ การนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเมื่อพ้นระยะเวลาตามกฎหมายแล้ว ยกฟ้อง  "คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.590/2558" (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-550449-1F-580604-0000557363.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 13-09-2020, 01:03:06 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »