ข้าราชการทุจริต ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดวินัยอย่างร้ายร้ายลงโทษไล่ออกจึงชอบแล้ว

  • 0 replies
  • 206 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้กล่าวหาข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ. จ้างต่อสร้างเรือขุดหัวสว่านขนาดท่อส่งดิน ๒๔ นิ้ว จำนวน ๓ ลำ ของกรมการขนส่งทางน้ำโดยทุจริตต่อมามีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการชอบแล้ว คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด อ.1106/2561 (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2554/01012-540050-1F-611228-0000633737.pdf