ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง

  • 0 replies
  • 212 views


นิติกรพรขอนำเรียนประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง ดังนี้
1.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่ง (พลตำรวจเอก ว.) (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/203/T_0023.PDF
2.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่งและเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นาย ช.  (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/203/T_0022.PDF
3.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตุลาการพ้นจากตำแหน่ง นาย ส. (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/203/T_0021.PDF
4.ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ตุลาการศาลปกครองพ้นจากตำแหน่ง นาย บ.(ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/203/T_0020.PDF2
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 06-09-2020, 23:12:01 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »