คู่มือการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่งและคดีปกครอง

  • 0 replies
  • 35 views
นิติกรพรขอนำเรียนคู่มือการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่ง (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.lumravee.go.th/Xinha/plugins/ExtendedFileManager/demo_images/07.11.pdf
นิติกรพรขอนำเรียนคู่มือการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีปกครอง (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.hrd.budhosp.go.th/wp-content/plugins/download-attachments/includes/download.php?id=3332
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02-08-2020, 02:35:23 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »