รองนายก อบต. จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ ต่อ ป.ป.ช.รับสารภาพจำคุกจึงให้รอการลงโทษ

  • 0 replies
  • 223 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต. จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รองนายก อบต.ให้การรับสารภาพโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษมีกำหนดไว้ 1 ปี จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
1.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต. ค.จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รองนายก อบต.ให้การรับสารภาพโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษมีกำหนดไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 173/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/048/T_0018.PDF
2.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต. ว..จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รองนายก อบต.ให้การรับสารภาพโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษมีกำหนดไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 176/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/048/T_0024.PDF
3.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต. ต.จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รองนายก อบต.ให้การรับสารภาพโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษมีกำหนดไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 180/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/048/T_0029.PDF
4.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต. จ.จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รองนายก อบต.ให้การรับสารภาพโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษมีกำหนดไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 181/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/048/T_0034.PDF
5.นิติกรพรขอนำเรียนการที่รองนายก อบต. ศ.จงใจไม่ยื่นบัญชีทรัพย์สินฯ รองนายก อบต.ให้การรับสารภาพโทษจำคุกจึงให้รอการลงโทษมีกำหนดไว้ 1 ปี คดีหมายเลขแดงที่ อม. 183/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/048/T_0041.PDF