คณะกรรมการ ป.ป.ช.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2)

  • 0 replies
  • 199 views
นิติกรพรขอนำเรียนกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 210 วรรคหนึ่ง (2) ประกอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2561 มาตรา 7 (2) และมาตรา 44 (ค้นโดยนิติกรพร) คำสั่งที่ 41/2563 http://www.constitutionalcourt.or.th/occ_web/download/article/article_20200702135507.pdf