หนังสือแจ้งแนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดและอื่นๆ

  • 0 replies
  • 93 views


นิติกรพรขอนำเรียนหนังสือแจ้งแนวทางปฎิบัติในการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล กรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลความผิด ว 13 ลงวันที่  29 มิถุนายน 2563 (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/6/23786_1_1593500019211.pdf?time=1593569394713
หนังสือหารือการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาลตำบล  (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/6/23785_1_1593499948379.pdf?time=1593569394713
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (ค้นโดยนิติกรพร) http://www.dla.go.th/upload/document/type2/2020/6/23784_1_1593499467494.pdf?time=1593569394713


DLA.GO.TH
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 01-07-2020, 02:32:50 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »