พนักงานสอบสวนทำสำนวนการสอบสวนล่าช้าต่อมาทนายความฟ้องเรียกค่าเสียหาย

  • 0 replies
  • 16 views
นิติกรพรขอนำเรียนการที่พนักงานสอบสวนทำสำนวนการสอบสวนล่าช้าต่อมาทนายความฟ้องเรียกค่าเสียหาย ศาลไม่รับฟ้อง (ค้นโดยนิติกรพร)
http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2562/09013-620285-2F-630317-0000655961.pdf