ป.ป.ช.ชี้มูลละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเอาสำนวนไต่สวนของ ป.ป.ช.มาลงโทษไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 762 views
การที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ชี้มูลละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการเอาสำนวนไต่สวนของ ป.ป.ช.มาลงโทษไม่ต่งตั้งกรรมการสอบสวนไม่ชอบด้วยกฎหมายให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร) 04/06/2563

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2557/03011-570026-1F-611214-0000632593.pdf