การเบิกเงินจากธนาคารรับประทานอาหารเก็บเงินไว้ในรถต่อมาเงินหายไปรับผิดทางละเมิด

  • 0 replies
  • 136 views


นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 5 และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร 6 ฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัด การมีคำสั่งให้รับผิดทางละเมิด กรณีได้เบิกเงินจากธนาคารได้นำเงินใส่กระเป๋าเอกสารทั้งสองจึงแวะรับประทานอาหารกลางวันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวโดยได้จอดรถห่างร้านประมาณ 25 เมตรและอยู่ในที่โล่ง โดยเก็บกระเป๋าเงินไว้ในรถนต์และได้ล็อคประตูรถยนต์แล้วทั้งสองได้มองรถยนต์ตลอดเวลา เมื่อรับประทานอาหารเสร็จกลับมาที่รถนต์ก็พบว่ามีร่องรอยการงัดกุญแจประตูรถยนต์และเมื่ตรวจดูในรถรถนต์ก็ได้พบว่าประเป๋าใส่เงินหายไป ทั้งสองจึงไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ ต่อมาได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดหลังจากนันผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีคำสั่งให้ทั้งสองชดใช้ค่าสินไหมทดแทน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว (ค้นโดยนิติกรพร)

http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2549/01012-490475-1F-581029-0000560121.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 02-06-2020, 06:51:13 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »