การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การออกหนังสือเดินทางจำคุก 2 ปีโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้

  • 0 replies
  • 426 views
การที่ รมต.ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การออกหนังสือเดินทาง ลงโทษจำคุก 2 ปี ให้ลงโทษปรับ 100,000 บาท อีกสถานหนึ่ง ไม่ปรากฏว่าเคยได้รับโทษจำคุกมาก่อน โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 2 ปี อม.อธ.4/2562 (ค้นโดยนิติกรพร) 30/05/2563
 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/039/T_0019.PDF