นายกเทศมนตรีจัดซื้อที่ดินทำตลาดแต่ราคาประเมินสูงเกินจริงต้องรับผิดทางละเมิด

  • 0 replies
  • 382 views


นิติกรพขอนำเรียนการที่นายกเทศมนตรีได้ซื้้อที่ดินเพื่อเพื่อก่อสร้างตลาดเทศบาลแห่งใหม่แต่ราคาประเมินสูงเกินจริง ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่น (สตง) เข้าตรวจสอบให้เรียกเงินคืนกับนายกเทศมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายกเทศมนตรีต้องรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร) 29/05/2563 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551687-1F-600913-0000606001.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 29-05-2020, 08:09:07 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »