เทศบาลก่อสร้างถนน คสล.ให้ใช้หินย่อยเป็นส่วนผสมแต่ใช้กรวดเป็นส่วนผสมจึงปรับผู้รับจ้างไม่ชอบ

  • 0 replies
  • 425 views

นิติกรพรขอนำเรียนการที่ห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งเป็นผู้รับจ้างฟ้องเทศบาลตำบลเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองกรณีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ใช้หินย่อยเป็นส่วนผสมแต่ผู้รับจ้างใช้กรวดเป็นส่วนผสมต่อมา สตง.เข้าตรวจสอบพบถนนขาดหายไปไม่เป็นตามแบบเทศบาลจึงบอกเลิกสัญญาจ้างและปรับตามสัญญาจ้างจึงไม่ชอบ (ค้นโดยนิติกรพร อ.32/2562)
 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/01012-590426-1F-620226-0000636235.pdf
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: 11-09-2019, 22:59:17 โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน »