19 มีนาคม, 2561, 11:33:24 PM *
ยินดีต้อนรับคุณ, บุคคลทั่วไป กรุณา เข้าสู่ระบบ หรือ ลงทะเบียน

เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่าน และระยะเวลาในเซสชั่น
ข่าว: สวัสดีสมาชิกเว็บไซท์ ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ขณะนี้เว็บมาสเตอร์ อยู่ในระหว่างการ ทดสอบระบบ เว็บไซท์รูปแบบใหม่ ให้เป็นเว็บไซท์ ในลักษณะเว็บบอร์ด และ การแจ้งข้อมูลข่าวสาร ***หมายเหตุ.-ต้องสมัครสมาชิกเว็บไซท์เท่านั้นจึงจะเข้าถึงข้อความต่างๆในบอร์ด***
 
   หน้าแรก   ช่วยเหลือ ค้นหา เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก  
หน้า: [1]
  พิมพ์  
ผู้เขียน หัวข้อ: ภาพวันประชุมจัดตั้งชมรมนิติกร อปท.ณ หอประชุมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  (อ่าน 9 ครั้ง)
0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้
admin
อย่ายึดติดในหัวโขน ยศถาบรรดาศักดิ์
Administrator
Full Member
*****
กระทู้: 115


ข้าราชการคือผู้รับใช้ประชาชน


ดูรายละเอียด เว็บไซต์ อีเมล์
« เมื่อ: 12 มีนาคม, 2561, 01:51:06 PM »

Share This on Twitter Share on Google+
ภาพวันประชุมจัดตั้งชมรมนิติกร อปท.ณ หอประชุมคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เมื่อ 12 ธ.ค. 49
หนังสือเชิญประชุม

                                                                                                    องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

                                                                                                    ถนน พิษณุโลก-หล่มสัก    อ.เมือง

                                                                                                    จ.พิษณุโลก   65000

                                                         วันที่     9    กันยายน  2549

 
เรื่อง    การก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เรียน    นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบล  เทศบาล  องค์การบริหารส่วนจังหวัด

            เมืองพัทยา  และกรุงเทพมหานคร  ทุกท่าน 

                 ตามที่พวกเรานิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้แก่  นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 เมืองพัทยา   กรุงเทพมหานคร  หลายท่านได้มีความคิดเห็นที่สมควรจะมีการก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น  โดยม

ีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้   ประสบการณ์ของวิชาชีพนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนจะทำให้มีการพัฒนา

วิชาชีพของนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านของความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์  ค่าตอบแทน ในตำแหน่งวิชาชีพนิติกร

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การทำความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ของนิติกรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แก่ระบบราชการ

และสังคมได้รับทราบ รวมทั้งจะเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคของนิติกรที่เกิดจากการทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน

ที่มีปัญหาในด้านกฎหมายและระเบียบแนวทางปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจำนวนมากการเสนอแนะแนวทางการ

ปรับปรุงระเบียบกฎหมายที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ของรัฐในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 และหากมองในภาพรวมก็จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการกระจายอำนาจของรัฐสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามท

ี่รัฐธรรมนูญพุทธศักราช  2540ได้บัญญัติไว้ซึ่งย่อมที่จะมีปัญหากฎหมายและวิธีปฏิบัติราชการต่างๆติดตามมาอย่างแน่นอน

ทั้งนี้ในท้ายที่สุดก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นิติกรได้สังกัดอยู่ได้มีการพัฒนาไปโดยยึด“หลักธรรมมา

ภิบาล”  และ “หลักนิติรัฐ” ในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  นั้น           
             
                     ผมในฐานะที่เป็นนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคนหนึ่งซึ่งพอที่จะมีประสบการณ์ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองอยู่บ้างก็ได้มีความคิดเห็นเช่นเดียวกับนิติกรหลายท่านดังกล่าวข้างต้น  และต่อมาเมื่อวันที่   31

  สิงหาคม  2549  ผมได้มีโอกาสไปพบ  รศ.ดร.กำชัย  จงจักรพันธ์  เพื่อนร่วมรุ่นคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ของผม

 ซึ่งปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่ง  คณบดีคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผมได้เรียนถึงแนวความคิดในเรื่องการก่อตั้งชมรมนิติกร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับท่าน   ซึ่งท่านแสดงความเห็นด้วยในแนวความคิดดังกล่าว เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทย   โดยท่านยินดีให้มีการจัดการประชุมการก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 ที่คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) ผมจึงขออนุญาตท่านเพื่อขอจัดการประชุมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  จำนวน  80  ท่าน ในวันอังคารที่ 12 ธันวาคม 2549เวลา 09.00 น.-12.00  น.ที่ห้อง  222  ชั้น 2  คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์    (ท่าพระจันทร์)  เพื่อก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยผมจะขอเสนอแนวทางการประชุมดังต่อไปนี้

                 1.  ผู้เข้าร่วมการประชุม  จำนวน  80  ท่าน  จะประกอบไปด้วยนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ

 นิติกรองค์การบริหารส่วนตำบล  นิติกรเทศบาล  นิติกรองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ท่านมีความสะดวก  ความพร้อม

 และยินดีเสียสละเวลา  ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาประชุม  ผู้แทนนิติกรกรุงเทพมหานคร  และผู้แทนนิติกรเมืองพัทยา

 ซึ่งจะได้มีการประสานงานแจ้งผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมในขั้นตอนต่อไป


                2.  ในระยะเวลาที่เหลือประมาณ  3  เดือนก่อนจัดการประชุมนั้น ผมใคร่ที่จะขอเชิญชวนเพื่อนนิติกรทุกท่านได้มีส่วน

ช่วยกันร่างข้อบังคับชมรมฯ   ซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น   “ฉบับนิติกรพิจารณ์”  ขึ้นมา และมีการแสดงความคิดเห็นเพื่อให้ร่างข้อบังคับ

ชมรมฯ มีความตกผลึกมากที่สุด  ทั้งนี้เนื่องจากเวลาในการประชุมในวันที่  12  ธันวาคม   2549  นั้น ใช้เวลาประชุมเพียง  3   ชั่วโมง

   ดังนั้นการประชุมดังกล่าวจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการประชุมในลักษณะ  3  วาระรวด  ตั้งแต่การรับหลักการ    การแปรญัตติ

  การพิจารณาอนุมัติร่างฯ  และประกาศใช้บังคับ และควรมีบทเฉพาะกาลในส่วนของคณะกรรมการชมรมชั่วคราวด้วย

                3.  ในการประชุมดังกล่าวจะได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมชั่วคราวตามบทเฉพาะกาลในข้อ   2

  เพื่อทำหน้าที่ในระยะหนึ่งและทำการรับสมัครสมาชิก เมื่อได้มีการรับสมัครสมาชิกของชมรมเรียบร้อยแล้วจึงจะได้มีการเลือกตั้ง

คณะกรรมการฯ ชุดถาวรดำรงตำแหน่งตามวาระที่กำหนดในข้อบังคับโดยสมาชิกของชมรมฯ  และดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

ของชมรมต่อไป
                 หนังสือฉบับนี้เป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นในแนวทางการก่อตั้งชมรม ฯ ของผมเท่านั้น หากท่านใดมีข้อเสนอแนะ

หรือความคิดเห็นอื่นใดที่จะเป็นประโยชน์ในการก่อตั้งชมรม ฯ ดังกล่าว ขอให้นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกท่านได้โปรด

แสดงความเห็นในเรื่องนี้ด้วย

                        อนึ่ง  ผมขอขอบคุณ  คุณสมเกียรติ   วรรณสุทธิ์  Webmaster  เว๊บไซด์  www.nitikon.com

 ที่มีส่วนร่วมในการก่อตั้งชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้  และขอขอบพระคุณ  รศ. ดร. กำชัย  จงจักรพันธ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์

 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ที่กรุณาให้ใช้สถานที่คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)ในการจัดการประชุมครั้งนี้

โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

 
                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแสดงความคิดเห็น 

                                                                           ขอแสดงความนับถือ

 

                                                                                              ธีรเดช  นรัตถรักษา

                                                                                           (นายธีรเดช  นรัตถรักษา)

                                                                                นิติกร  7วช   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

 
 

โทร. 089-9254803


ท่านรศ.ดร. กำชัย จงจักรพันธ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดตั้งชมรมนิติกร อปท.

ท่านอาจารย์ประวิทย์  เปรื่องการ ให้เกียรติมาบรรยายในงาน

พี่ธีรเดช  ประธานบรรยายในงาน

ร่วมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก

เสร็จแล้วร่วมเติมพลัง

เสวนาพาที

มาดนุ่มๆ


* mainpa13.jpg (3.74 KB, 177x120 - ดู 202 ครั้ง.)
บันทึกการเข้า

อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของผม
หน้า: [1]
  พิมพ์  
 
กระโดดไป:  

Powered by MySQL Powered by PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2011, Simple Machines Valid XHTML 1.0! Valid CSS!
Search Engine Bot Detect
Google ( 66.249.79.116 ) Today Time 16.50
Google ( 66.249.79.116 ) Today Time 16.41