header logo by JO RANGER

รายการสองแควยามเช้าสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เรื่อง สภาพลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศวันท

  • 0 replies
  • 481 views
*

admin

  • *****
  • 331
    • ดูรายละเอียด
    • www.nitikon.com
รายการสองแควยามเช้าสัญจร ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เรื่อง สภาพลเมือง จังหวัดพิษณุโลก ออกอากาศวันที่ 18 ก.ค. 2559
อยากให้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเรา