เกี่ยวกับสวัสดิการ

หัวข้อ

(1/2) > >>

[1] ผลงานทำ พ.ต.ก. ขอรบกวนสอบถามท่านผู้รู้ เกี่ยวกับผลงานทำ พ.ต.ก.ดังนี้ 1.จะต้องเป็นผลงานในหน่วยงานต้น

[2] ความคืบหน้าตำแหน่งนักบริหารงานกฎหมาย นิติกรท่านใดไปอบรมมามีความคืบหน้าอย่างไรบ้างเกี่่ยวกับตำแหน่่ง

[3] นิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิเคราะห์ประเด็นและทิศทางในการฟ้องศาลปกครองกรณี เงินประจำตำแหน่ง

[4] หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

[5] สมัยเว็บมาสเตอร์สู้เพื่อ พตก. จนโดน

[6] ข่าวเก่าเอามาเก็บ:ชมรมนิติกร อปท. จะเป็นตัวแทนยื่นหนังสือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง หลั

[7] ข่าวเก่าเอามาเก็บ:พิษณุโลกนำร่องเรื่องเงิน พตก. จังหวัดอื่นน่าเอาเป็นแบบอย่างอ่า

[8] ข่าวเก่า พตก เอามาเก็บไว้ในบอร์ดใหม่

[9] อุทธรณ์คำสั่งเงิน พตก. ของประธานชมรมฯ

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

ไปที่เวอร์ชันเต็ม