<<<:::ชมรมนิติกร อปท.:::>>>

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 04-06-2020, 06:03:21

หัวข้อ: ทุจริตเบียดบังเงินไปใช้ประโยชน์ของตนนำเงินมาคืนหาพ้นความรับผิดไม่ไล่ออกชอบแล้ว
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 04-06-2020, 06:03:21
(https://scontent.fkkc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/101821255_3891305384273947_5831023106298216448_o.jpg?_nc_cat=101&_nc_sid=ca434c&_nc_eui2=AeH9LNQowrExJmAt-C-hZNUdyin_6eT5H4bKKf_p5PkfhpdaHmjTz1dD2obDqYqLfSt68pc5aC1khfvz-ZrKgfBi&_nc_ohc=eEasw61EX0gAX-tj2mV&_nc_ht=scontent.fkkc1-1.fna&_nc_tp=6&oh=f591909bf2b2a69f339b1702d5dda78e&oe=5EFDAB9C)

นิติกรพรขอนำเรียนการที่ข้าราชการทุจริตเงินค่าธรรมเนียมไม่นำส่งให้กับทางราชการโดยเบียดบังเงินไปใช้ประโยชน์ของตน ต่อมานำเงินที่ทุจริตไปแล้วมาคืนหาพ้นความรับผิดและไม่เป็นเหตุลดหย่อนโทษจากไล่ออกเป็นปลดออกได้ไม่ ดังนนั้น การที่มีคำสั่งลงโทษไล่ออกชอบแล้ว (ค้นโดยนิติกรพร) 04/06/2563 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2559/03011-590041-1F-610424-0000619911.pdf