<<<:::ชมรมนิติกร อปท.:::>>>

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย => กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ => ข้อความที่เริ่มโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 29-05-2020, 07:27:19

หัวข้อ: นายกเทศมนตรีจัดซื้อที่ดินทำตลาดแต่ราคาประเมินสูงเกินจริงต้องรับผิดทางละเมิด
เริ่มหัวข้อโดย: นายพรนรินทร์ ภูครองหิน ที่ 29-05-2020, 07:27:19
(https://scontent.fkkc1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/p720x720/99425388_3867243253346827_8136242838447849472_o.jpg?_nc_cat=109&_nc_sid=ca434c&_nc_eui2=AeEKYN2pTTCJkF8RGyr2VT4TuYsrsALYP665iyuwAtg_rt63pTOlXWygLDlbCAVtJu8PWq9j3PCwLCI-lzV3M5sF&_nc_ohc=kYZWfUDdxRAAX8isJXD&_nc_ht=scontent.fkkc1-1.fna&_nc_tp=6&oh=9fe81ed7cdfbed89ea576b5b94c0562a&oe=5EF71CEC)

นิติกรพขอนำเรียนการที่นายกเทศมนตรีได้ซื้้อที่ดินเพื่อเพื่อก่อสร้างตลาดเทศบาลแห่งใหม่แต่ราคาประเมินสูงเกินจริง ต่อมาสำนักงานการตรวจเงินแผ่น (สตง) เข้าตรวจสอบให้เรียกเงินคืนกับนายกเทศมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น นายกเทศมนตรีต้องรับผิดทางละเมิด (ค้นโดยนิติกรพร) 29/05/2563 http://www.admincourt.go.th/admincourt/upload/admcase/Document/judgement/PDF/2555/01012-551687-1F-600913-0000606001.pdf