หมวดหมู่ใหม่

บทเรียนวินัยผ่าน LINE โดยอาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ

10 กระทู้ | 7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ วันนี้ เวลา 04:26:21 PM

รวมแวดวงท้องถิ่น

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 16, 2018, 09:49:13 PM

รวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นไทย

ขาดตำแหน่งไหนแจ้งมาได้

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

5 กระทู้ | 5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 04, 2018, 08:26:42 AM

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย

แนะนำตัวกันได้ที่นี่

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

เฉพาะท่านประธาน ธีรเดช ที่ตั้งกระทู้ได้แจ้งข่าวสาร สมาชิกสามารถแสดงความเห็นได้

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 15, 2018, 10:46:11 AM

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 15, 2018, 11:33:19 AM

รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางแก้ไข

9 กระทู้ | 9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 25, 2018, 11:20:34 AM

ประวัติประธานชมรมฯ,ส.ค.ส,และอื่นๆ

12 กระทู้ | 12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 24, 2018, 08:48:30 PM

ข่าวสารเฉพาะนิติกร

2 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 20, 2018, 09:17:32 AM

ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับชมรม

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

MVกฎหมายและท้องถิ่น

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 01, 2018, 02:05:21 PM

วีดีโอกฎหมายน่ารู้

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 21, 2018, 12:44:53 PM

บทความสาระน่ารู้

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 10, 2018, 02:42:11 PM

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

11 กระทู้ | 11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 27, 2018, 03:54:47 PM

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

12 กระทู้ | 12 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 01, 2018, 01:46:59 PM

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 24, 2018, 08:12:47 PM

ดาวนิติกร

สาวงามหนุ่มหล่อ วงการนิติการ

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 19, 2018, 10:16:59 PM

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ

เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด

เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทั้งหมด ทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ ตัวอย่างเคส และอื่นๆ

7 กระทู้ | 7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 21, 2018, 03:02:04 PM

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป

181 กระทู้ | 78 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 15, 2018, 03:51:24 PM

ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 21, 2018, 03:08:25 PM

เกี่ยวกับสวัสดิการ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการนิติกร และตำแหน่งอื่นๆ แนวทาง ความก้าวหน้า ระเบียบ และอื่นๆ

15 กระทู้ | 13 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 15, 2018, 02:04:54 PM

คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่นิติกรต้องเกี่ยวข้อง คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดำเนินการทางปกครอง แนวทางแก้ไข แนวทางการต่อสู้ทางปกครอง และอื่นๆ

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 01, 2018, 01:54:57 PM

เกี่ยวกับงานบุคคล

ที่นิติกร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในแง่กฎหมาย ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เคส การพูดคุยสอบถาม

6 กระทู้ | 6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Զع¹ 15, 2018, 01:56:13 PM

เกี่ยวกับละเมิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ เคส

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หมวดหมู่ทั่วไป

สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

2 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 30, 2018, 10:49:15 AM

เกี่ยวกับทุกตำแหน่ง

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เกี่ยวกับข้าราชการ กพ.

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ชุมนุมรุ่นหลักสูตรนิติกร อปท.ฯ หลักสูตรต่างๆ

หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ชุมนุมนิติกรแยกแต่ละจังหวัด ทั้ง อบจ./เทศบาล/อบต.

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

หลักสูตรนิติกร อปท.ฯ

หลักสูตรเก่า

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

รวมกฎหมายทุกชนิด

ไทยจัสติคบอร์ด

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพานิชย์

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

เนติบัณฑิต

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายที่ดิน

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายอาญา

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

0 กระทู้ | 0 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ยังไม่มีข้อความ

ติดต่อโฆษณาได้ที่เว็บมาสเตอร์

ติดต่อโฆษณาที่นี่

1 กระทู้ | 1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 20, 2018, 03:11:34 PM

ส่วนตัวเว็บมาสเตอร์

2 กระทู้ | 2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ Ҥ 15, 2018, 10:40:32 AM

เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์

4 กระทู้ | 4 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด เมื่อ ¹ 22, 2018, 03:28:23 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่ ไม่มีกระทู้ใหม่
  • กลับเข้าสู่บอร์ด กลับเข้าสู่บอร์ด

<<<<::::ชมรมนิติกรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย::::>>>> - ศูนย์กลางข้อมูล

กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้ กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

недорогие международные грузоперевозки Екатеринбург โดย YukikoBoine (บทเรียนวินัยผ่าน LINE โดยอาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ)
วันนี้ เวลา 04:26:21 PM
ihweqo Salon de discussion publique 2011 โดย CharlesAlmon (บทเรียนวินัยผ่าน LINE โดยอาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ)
วันนี้ เวลา 03:39:45 PM
dahqww Valentines Day breakfast for two โดย CharlesAlmon (บทเรียนวินัยผ่าน LINE โดยอาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ)
วันนี้ เวลา 10:58:28 AM
dhqvbr We could not fault the hotel at all โดย CharlesAlmon (บทเรียนวินัยผ่าน LINE โดยอาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ)
วันนี้ เวลา 03:11:58 AM
hvmqap Popeyes Chicken eyes Cedar Bluff location โดย CharlesAlmon (บทเรียนวินัยผ่าน LINE โดยอาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ)
Զع¹ 19, 2018, 06:18:26 PM
ทดสอบ ไม่ต้องลงทะเบียบเว็บก็โพสได้เลย โดย เวบมาสเตอร์ทดสอบ (กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย)
Զع¹ 16, 2018, 09:49:13 PM
Re: แจ้งความปลัด อบต. เรื่องมีอยู่ว่า เช้าวันหนึ่งพนักงานอบต.แต่งตัวสวมเสื้อเชิตสีขาวแขนยาว กางเกงส โดย วางลงบ้างเถอะนะหัวโขนน่ะ (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
Զع¹ 15, 2018, 03:51:24 PM
ผู้รับอุทธรณ์ไม่พิจารณาอุทธรณ์ เรื่องอยากจะถามค่ะ คือ หน่วยงานเรียกให้พนักงานคนหนึ่งชดใช่ค่าสินไหมท โดย admin (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
Զع¹ 15, 2018, 02:12:52 PM
แจ้งความปลัด อบต. เรื่องมีอยู่ว่า เช้าวันหนึ่งพนักงานอบต.แต่งตัวสวมเสื้อเชิตสีขาวแขนยาว กางเกงสีดำน โดย admin (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
Զع¹ 15, 2018, 02:09:55 PM
ผลงานทำ พ.ต.ก. ขอรบกวนสอบถามท่านผู้รู้ เกี่ยวกับผลงานทำ พ.ต.ก.ดังนี้ 1.จะต้องเป็นผลงานในหน่วยงานต้น โดย admin (เกี่ยวกับสวัสดิการ)
Զع¹ 15, 2018, 02:04:54 PM
*****การค้ำประกัน //คำถามท๊อปฮิตในช่วงนี้ เดือดร้อนกันเป็นแถวๆ โดย admin (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
Զع¹ 15, 2018, 02:01:37 PM
การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน กรณีที่เทศบาลนำอาคารของเทศบาลไปจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สิน(ให้เอกชนเช่ โดย admin (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
Զع¹ 15, 2018, 01:57:51 PM
ชาวบ้านทะเลาะกัน มีบ้านสองหลัง ปลูกติดกัน เทาะกันจนต้องรื้อบ้านหนี้ เจ้าของบ้านหลังที่รื้อได้นำเมล็ โดย admin (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
Զع¹ 15, 2018, 01:56:49 PM
ไปเป็นหัวหน้าสำนักดีป่าว ตอนนี้ผมใกล้ครบกำหนดที่จะสามารถสอบเปลี่ยนสายงานได้แล้ว ประกอบกับหัวหน้าสำน โดย admin (เกี่ยวกับงานบุคคล)
Զع¹ 15, 2018, 01:56:13 PM
สตง.เรียกเงินคืน ถ้าผู้ว่าชี้ขาดแล้ว ทำอะไรต่อได้อีกมั้ยครับ สตง.เรียกเงินคืน เทศบาลชี้แจงไปแล้ว สต โดย admin (คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป)
Զع¹ 15, 2018, 01:52:46 PM

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

308 กระทู้ ใน 198 หัวข้อ โดย 63 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: สมเกียรติ ชูกิจไพศาล
กระทู้ล่าสุด: "недорогие международные ..." ( วันนี้ เวลา 04:26:21 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

3 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 9. ออนไลน์มากที่สุด: 212 (¹ 28, 2018, 09:56:02 PM)