ภาพกลุ่มกิจกรรม บางส่วน นิติกร อปท.รุ่น 8/2550


 


โยคะตอนเช้ากับสาวสวย เพื่อสุขภาพ

ดัดหลังตังเอง (ไม่ดัดหลังคนอื่น)

อมิตาพุทธ

โยคะ ท่านอนสบาย

ชี้ของกลางผู้กระทำผิด

โย่ๆ สูดอากาศบริสุทธิ์