ศาลปกครองรับฟ้องคดีประเมินนิติกร 8 วช  อ่านที่นี่
ใครเป็นผู้เสียหายในคดีอาญาของกฏหมายควบคุมอาคาร อ่านต่อที่นี่
คำฟ้องคดีศาลปกครองกรณีพนักงานเจ้หน้าที่ของรัฐกระทำการโดยมิชอบด้วยกฏหมาย อ่านที่นี่
อำนาจและหน้าที่ อบจ.คืออะไร อ่านต่อที่นี่
สภาพระบบราชการในปัจจุบัน อ่านต่อที่นี่
บทความ "วิชาชีพนิติกรในปัจจุบัน" จาก ธีรเดช นรัตถรักษา นิติกร 7ว  อบจ.พิษณุโลก คลิ๊กที่นี่
"ปัญหาศาลปกครองไทย"  จาก ธีรเดช นรัตถรักษา คลิ๊กที่นี่  
แนวทางการแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของนิติกรอปท.(กำลังอยู่ในระหว่างที่ประธานชมรมฯ
และคณะยื่นเสนอต่อสภาร่างรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณา) โดย ส.ต.ทมนตรี  แดงศรี  อ่านไฟล์Acrobatที่นี่   ไฟล์Wordที่นี่  แสดงความคิดเห็นที่นี่พิเศษน่าสนใจใหม่ด่วนที่สุด
การศึกษาปัญหาโครงสร้างพื้นฐานของนิติกร กทม.
บทความการปฏิบัติราชการแทน หรือรักษาราชการแทน‎   (นายวรฉัตร ส่งสุข) อ่านที่นี่