ผลงานเด่นนิติกรท้องถิ่น/และงานในมาตราฐาน

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานเด่น เน้นคุณธรรม

รวมผลงานเด่นๆของนิติกร ในวงกว้างนอกเหนือจากในที่ทำงานองค์กรของตนเอง เช่น งานวิทยากรบรรยายทั่วประเทศ / งานเป็นคณะกรรมการสอบสวน นอกองค์กร และอื่นๆ

รวมพลคนสอบท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารจากกรมส่งเสริมฯเกี่ยวกับการสอบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบ ก.พ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ภาค ค เทคนิคการตอบคำถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบภาค ข เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนวข้อสอบภาค ก เทคนิคการทำข้อสอบ เฉลย

ไม่มีกระทู้ใหม่ มาช่วยกันเฉลยข้อสอบ

ไม่มีกระทู้ใหม่ แจกฟรีข้อสอบ ขอข้อสอบ ห้ามซื้อขาย

รวมแวดวงท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

กระดานแลกเปลี่ยนโอนย้าย

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวมทุกตำแหน่งของท้องถิ่นไทย

ขาดตำแหน่งไหนแจ้งมาได้

บอร์ดย่อย: เจ้าหน้าที่ป้องกัน/นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, นิติกรปฏิบัติการ/นิติกรชำนาญการ, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับสอบท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารวงการท้องถิ่นที่น่าสนใจ

เกี่ยวกับชมรมนิติกร อปท. แห่งประเทศไทย

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

กระดานความรู้ฝ่ายวิชาการชมรมฯ

บอร์ดย่อย: แลกเปลี่ยนความรู้กับเวบมาสเตอร์, กระดานความรู้จากนิติกรพร, กระดานความรู้จากปุ๊กปิ๊ก แตงโสภา, บทความและความรู้จาก วราภรณ์ แสงชา

ไม่มีกระทู้ใหม่ แนะนำตัวกันได้ที่นี่

ไม่มีกระทู้ใหม่ กระดานข่าวสารของท่านประธานชมรม นายธีรเดช นรัตถรักษา

เฉพาะท่านประธาน ธีรเดช ที่ตั้งกระทู้ได้แจ้งข่าวสาร สมาชิกสามารถแสดงความเห็นได้

ไม่มีกระทู้ใหม่ รวบรวมปัญหาหลักและแนวทางแก้ไข

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประวัติประธานชมรมฯ,ส.ค.ส,และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวสารเฉพาะนิติกร

ไม่มีกระทู้ใหม่ ภาพกิจกรรมเกี่ยวกับชมรม

ไม่มีกระทู้ใหม่ MVกฎหมายและท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ วีดีโอกฎหมายน่ารู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ บทความสาระน่ารู้

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ประกาศชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( โปรดฟังอีกครั้งหนึ่ง )

ไม่มีกระทู้ใหม่ แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แถลงการณ์ชมรมนิติกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ไม่มีกระทู้ใหม่ สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

สาร์นจากชมรมนิติกร อปท.

ไม่มีกระทู้ใหม่ ดาวนิติกร

สาวงามหนุ่มหล่อ วงการนิติการ

คุยเฟื่องเรื่องงานนิติการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับวินัยทั้งหมด

เกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยทั้งหมด ทั้งระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ ตัวอย่างเคส และอื่นๆ

บอร์ดย่อย: เรียนวินัยผ่าน LINE โดย อาจารย์ประวิทย์ เปรื่องการ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

หนังสือสั่งการที่สำคัญใช้ในการปฏิบัติงานทุกส่วน

ไม่มีกระทู้ใหม่ คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข้อทักท้วง ข้อแนะนำ สตง. ที่น่าสนใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับสวัสดิการ

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง สวัสดิการนิติกร และตำแหน่งอื่นๆ แนวทาง ความก้าวหน้า ระเบียบ และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ คดีทางปกครองที่น่าสนใจ

ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่นที่นิติกรต้องเกี่ยวข้อง คำพิพากษาที่เกี่ยวข้อง กระบวนการดำเนินการทางปกครอง แนวทางแก้ไข แนวทางการต่อสู้ทางปกครอง และอื่นๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับงานบุคคล

ที่นิติกร เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง ในแง่กฎหมาย ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เคส การพูดคุยสอบถาม

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับละเมิด

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กระบวนการการดำเนินการ เคส

หมวดหมู่ทั่วไป

ไม่มีกระทู้ใหม่ สนทนาทั่วไป

คุณสามารถพูดคุยเกี่ยวกับอะไรก็ได้และทุกสิ่งในบอร์ดนี้

ไม่มีกระทู้ใหม่ ข่าวการสอบราชการทั้งหมด

รวมข้อมูลข่าวสาร การประกาศรับสมัครสอบ โอนย้าย ข้าราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรมฯ ข้าราชการส่วนภูมิภาค ส่วนกลาง รวมไปถึง พนักงานจ้าง พนักงานประจำ ลูกจ้าง ทุกองค์กร

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับทุกตำแหน่ง

ไม่มีกระทู้ใหม่ เกี่ยวกับข้าราชการ กพ.

ชุมนุมรุ่นหลักสูตรนิติกร อปท.ฯ หลักสูตรต่างๆ

ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง

บอร์ดย่อย: หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๑, หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๒, หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๓, หลักสูตรการพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ ๔

ไม่มีกระทู้ใหม่ ชุมนุมนิติกรแยกแต่ละจังหวัด ทั้ง อบจ./เทศบาล/อบต.

บอร์ดย่อย: นิติกร จังหวัดขอนแก่น, นิติกร จังหวัดอุดรธานี, นิติกร จังหวัดกาฬสินธุ์, นิติกร จังหวัดหนองคาย, นิติกร จังหวัดบุรีรัมย์, นิติกร จังหวัดสุรินทร์, นิติกร จังหวัดยโสธร, นิติกร จังหวัดเลย, นิติกร จังหวัดนครพนม, นิติกร จังหวัดนครราชสีมา, นิติกร จังหวัดสารคาม, นิติกร จังหวัดชัยภูมิ, นิติกร จังหวัดอุบลราชธานี, นิติกร จังหวัดร้อยเอ็ด, นิติกร จังหวัดมุกดาหาร, นิติกร จังหวัดสกลนคร, นิติกร จังหวัดหนองบัวลำภู, นิติกร จังหวัดอำนาจเจริญ, ชุมนุมนิติกรจังหวัดน่าน

ไม่มีกระทู้ใหม่ หลักสูตรนิติกร อปท.ฯ

หลักสูตรเก่า

บอร์ดย่อย: ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๓, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๔, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๕, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๖, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๗, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๘, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๙, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๐, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๑, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๒, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๓, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๔, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๕, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๖, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๗, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๘, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๑๙, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๐, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๑, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๒, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๓, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๔, ชุมนุมนิติกร อปท.รุ่น๒๕

ไม่มีกระทู้ใหม่ นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น

บอร์ดย่อย: นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๑, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๒, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๓, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๔, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๕, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๖, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๗, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๘, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๙, นักกฎหมายท้องถิ่นระดับต้น รุ่น ๑๐

รวมกฎหมายทุกชนิด

ไม่มีกระทู้ใหม่ ไทยจัสติคบอร์ด

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและพานิชย์

ไม่มีกระทู้ใหม่ เนติบัณฑิต

บอร์ดย่อย: รวมฎีกาที่น่าสนใจ

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายที่ดิน

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายอาญา

ไม่มีกระทู้ใหม่ ประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์

บอร์ดย่อย: กฎหมายครอบครัว, หนี้, ละเมิด, อายุความ

ติดต่อโฆษณาได้ที่เว็บมาสเตอร์

ไม่มีกระทู้ใหม่ ติดต่อโฆษณาที่นี่

ไม่มีกระทู้ใหม่ ส่วนตัวเว็บมาสเตอร์

ไม่มีกระทู้ใหม่ เว็บที่เรานำมาให้แก้ไขเว็บไซท์
<<<:::ชมรมนิติกร อปท.:::>>> - ศูนย์กลางข้อมูล

การฟ้องเรียกเงินบำนาญคืน กรณี ป.ช.ช.ชี้มูลความผิดไล่ออกจากราชการ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
09-08-2020, 23:24:44
เทศบาลฟ้องผู้รับจ้างให้ชดใช้เงินค่าปรับและปรับเกินร้อยละสิบได้หรือไม่ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
09-08-2020, 23:15:03
รักษาสิว กดสิว ทรีทเม้นท์หน้า พระโขนง | ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 โดย lek_lekka (สนทนาทั่วไป)
09-08-2020, 12:44:44
อบจ.ให้การเงินชดใช้เงินคืนเกินสัดส่วนความรับของตนเองที่ต้องรับผิดจึงไม่ชอบ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
07-08-2020, 06:22:09
นายก อบต.ให้รองนายก อบต.พ้นจากตำแหน่งหมดความไว้วางใจในตัวรองนายก อบต.ชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
07-08-2020, 05:57:58
ที่ดินประเมินทุนทรัพย์ที่ดินเทศบาลสูงกว่าความเป็นจริง ป.ป.ช.ชีมูลความผิดไล่ออก โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
06-08-2020, 05:07:27
อบต.หักค่าจ้างเป็นค่าปรับเนื่องจากส่งมอบงานล่าช้าการปรับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
05-08-2020, 09:39:45
ศูนย์รวมกลุ่มไลน์รับสมัครตัวแทนขายของ โดย damkam (สนทนาทั่วไป)
03-08-2020, 08:11:53
ร่ำรวยเพราะฮวงซุ้ย หรือฮวงซุ้ยทำให้ร่ำรวย โดย damkam (สนทนาทั่วไป)
03-08-2020, 08:10:55
ความแตกต่างระหว่างเข็มจักรบ้านทั่วไป กับ เข็มเสริมความแกร่ง โดย damkam (สนทนาทั่วไป)
03-08-2020, 08:07:43
รับทำวิจัย สารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ให้กับนิสิต โดย damkam (สนทนาทั่วไป)
03-08-2020, 08:06:14
Re: ให้บริการสินเชื่อบ้านเงินเหลือ รับปิดหนี้ในระบบ สำหรับ พนักงาน 0919911552 จักกฤช โดย damkam (สนทนาทั่วไป)
03-08-2020, 08:04:31
คู่มือการส่งเรื่องให้พนักงานอัยการดำเนินคดีแพ่งและคดีปกครอง โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
02-08-2020, 02:33:33
ผู้รับจ้างฟ้องผู้ว่าราชการจังหวัดการจัดซื้อเตียงผ่าตัดของโรงพยาบาลไม่ถูกต้อง โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
01-08-2020, 23:25:08
การที่ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไขมีสิทธิรับค่าจ้างหรือไม่อย่างไร โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน (กระดานความรู้จากนิติกรพร)
01-08-2020, 23:19:04

7647 กระทู้ ใน 7529 หัวข้อ โดย 289 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: lek_lekka
กระทู้ล่าสุด: "การฟ้องเรียกเงินบำนาญคืน..." ( 09-08-2020, 23:24:44 )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

27 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 43. ออนไลน์มากที่สุด: 325 (05-06-2019, 00:22:25)