0059 โอนย้ายนิติกร คนค้นหา [19 ส.ค. 2560] :: (1)
0058 หัวหน้าสำปลัด อยากโอนย้ายไป จ.อยุธยา ปทุมธานี... chirawan [18 ส.ค. 2560] :: (4)
0057 ต้องการโอนย้ายหรือสับเปลี่ยน รองปลัดระด.. [14 ส.ค. 2560] :: (2)
0056 ขอนแก่น อุดรธานี หนองบัวลำภู ว่างไหม นิติกรชำนา.. [10 ส.ค. 2560] :: (0)
0055 รองปลัดต้องการโอนย้าย/สับเปลี่ยน รองปลัดระด.. [10 ส.ค. 2560] :: (2)
0054 นิติกรต้องการโอนย้าย นิติกรพลัด.. [10 ส.ค. 2560] :: (0)
0053 อบต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ ต้องการ... นิติกร [10 ส.ค. 2560] :: (8)
0052 อบต.หนองเต่า จ.นครสวรรค์ ต้องการนิติกรสับเปล... นิติกนหัวห.. [10 ส.ค. 2560] :: (0)
0051 รับนิติกร วังน้อย อยุธยา 1111 [7 ส.ค. 2560] :: (11)
0050 รองปลัดอบต.ระดับต้น ต้องการย้ายจากสระแก้ว ไป... pus [6 ส.ค. 2560] :: (2)