กระดานข่าวสาร ป เบญจพล
ใช้วิจารณ์กฎหมายการเมืองเชิงวิชาการเท่านั้น ห้ามแสดงความคิดเห็นเชิงแตกแยกเด็ดขาด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

การตรวจสอบสัญญาจ้าง

ด้วยดิฉันได้สอบเปลี่ยนสายงานมาเป็น นิติกร ได้ไม่กี่เดือน
แล้วภารกิจแรกในการทำงาน ก็คือ
- การตรวจสอบสัญญาจ้างทุกชนิดของ อบต. ให้เป็นไปตามระเบียบ และเปนพยานในสัญญาทุกสัญญาด้วย

จึงขอสอบถามท่านนิติกร ทุกท่านว่า
- ดิฉันจะทราบได้อย่างไรว่าแบบสัญญา ที่ส่วนการคลัง ได้จัดทำขึ้นนั้น เป็นไปตามระเบียบของกรมส่งเสริม กระทรวงมหาไทย หรือไม่ มีตัวอย่างที่ตายตัว ที่เปนของท้องเลยหรือไม่
- และหลักของการตรวจสัญญา เช่นสัญญาจ้างก่อสร้าง ดิฉันต้องดูข้อไหนบ้าง หรือรายละเอียดข้อไหนที่สำคัญที่ต้องตรวจดู

รบกวนหน่อยนะค่ะ เป็นวิทยาทานเถอะค่ะ ขอบคุณค่ะ

นิติกรน้อย 49.230.96.* [ วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 20:34 น. ]

-ถ้าท่านไปค้นหนังสือเก่าๆครั้งเปลี่ยนจากกรมการปกครองมาเป็น อปท.จะมีรูปแบบช่วงปี 2540 หรือเล่มเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง เริ่มตั้งแต่สอบตกลงราคา..สอบราคา ประกาศ ใบเสนอราคา ดังนั้น ผู้ทำสัญญา(คลัง/พัสดุ)ก้ล้อตามนั้นมาจนทุกวันนี้
ประมาณนี้จ๊ะ
โดยคุณ นิติจ๊ะ 125.26.229.* [ วันอาทิตย์ ที่ 9 ตุลาคม 2554 เวลา 21:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ถ้าจะตรวจสัญญาจ้างและลงนามเป็นพยาน ส่วนตัวแล้วทำอย่างนี้
1.ศึกษาระเบียบพัสดุทั้งหมด(ย้ำว่าทั้งหมด)ตั้งแต่ข้อแรกจนถึงข้อสุดท้าย
โดยทำสารบัญก่อนแล้วดูไปเป็นเรื่องๆดูความเกี่ยวข้องของแต่ละเรื่องด้วย
2.เข้าใจดีแล้ว จึงขอเอกสารของโครงการนั้นทั้งหมดจากเจ้าหน้าที่พัสดุมาดู
ตั้งแต่รายงานขอซื้อขอจ้างจนถึงได้ตัวผู้รับจ้าง(แต่หากเข้าใจระเบียบดีอยู่แล้ว
ก็ขอเอกสารมาดูเลย) ดูความถูกต้องตั้งแต่ตรงตามที่ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือไม่เช่นตรงตามข้อบัญญัติหรือไม่ การดำเนินการในแต่ละขั้นตอนถูกระเบียบหรือไม่ เอกสารครบถ้วนถูกต้องหรือไม่ทั้งในส่วนของท้องถิ่นและผู้รับจ้างในขณะยื่นคำเสนอ
3.เมื่อเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องก็ทำบันทึกเสนอว่าถูกต้องยังไง แต่หากเห็นว่า
ไม่ถูกต้องก็ต้องบอกด้วยว่าไม่ถูกต้องยังไง แล้วจึงลงนามในสัญญา
หรือไม่ลงนามเพราะอะไร
ทั้งนี้ ที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองไปในตัวด้วย
หมายเหตุ ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย ตรวจอย่างนี้แต่เจ้าหน้าที่พัสดุทำผิดทั้งหมดประมาณสิบโครงการก็เลยไม่ได้ตรวจอีก

โดยคุณ นิติกร 118.172.135.* [ วันจันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2554 เวลา 14:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ในเรื่องการตรวจสอบสัญญาจ้างนั้น เรามีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของสัญญาว่ามีผลผูกพันกับคู่กรณีและเป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่อย่างไร
โดยในการทำสัญญานั้นในย่อหน้าแรก จะกล่าวถึงคู่สัญญาระหว่างนายกของหน่วยงานเป้นผู้ว่าจ้าง กับบริษัท/หจก./บุคคลธรรมดา ชื่อ-นามสกุล ถูกต้องและมีอำนาจลงลายมือชื่อในสัญญาหรือไม่ มีการมอบอำนาจถูกต้องหรือไม่ ติดอากรแสตมป์ถูกต้องหรือไม่ตามประมวลรัษฎากร โดยท่านตรวจสอบจากสำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ประกอบครับ
ข้อ 1 จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่าจ้างตกลงให้ผู้ว่าจ้างทำอะไร ท่านตรวจสอบจากประกาศของหน่วยงานท่านที่ประกาศการจัดกซื้อจัดจ้างว่าอย่างไร ท่านก็ดูตามนั้น
ข้อ 2. ถืองว่าเป็นข้อสำคัญและสตง. มักทักท้วง คือเอกสารใดควรเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา บางแห่งกำหนดไว้ไม่ครบถ้วน
ข้อ 3. การจ่ายเงินกี่งวด งวดเดียวหรือหลายงวด รวมภาษีหรือไม่
ต่อไปก็เรื่องค่าปรับ ร้อยละจำนวนเงินที่ปรับเป็นไปตามระเบียบพัสดุหรือไม่ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธืโครงการเป็นไปตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่านขอจากคลังได้เลยมีครบตามหนังสือหรือไม่
โดยคุณ นิติกรมด 172.168.1.* [ วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 09:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

เคยอยู่เทศบาลเมืองและได้รับมอบหมายให้ตรวจสัญญาต่างๆ แต่เป็นเพราะความเรื่องมากขอเอกสารโน่นเอกสารนี่ซึ่งเป็นนิสัยของคนที่จบกฏหมาย ทำให้ทะเลาะกับกองคลังตลอดเค้าเลยตัดสินใจไม่ให้ผมตรวจ ...สบายไปเลย...
โดยคุณ นิติกรไม่เก๋า 118.173.224.* [ วันอังคาร ที่ 11 ตุลาคม 2554 เวลา 13:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

ผมเป็นนิติกรมา 7 ปีแล้ว ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันครับ แบบฟอร์มสัญญาที่ว่าน่ะ เพราะมันหายากมากครับ

อาศัยดูจากที่คนเดิมเขาเคย ๆ ทำไว้เท่านั้น

โดยคุณ เค 118.174.22.* [ วันพุธ ที่ 12 ตุลาคม 2554 เวลา 14:44 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ตรวจแล้วอย่าลืมพิจารณาหลักของสัญญาตาม ป.พ.พ. ด้วยนะครับ
โดยคุณ นิติอนามัย 125.26.228.* [ วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 06:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง หลัก แบบสัญญาตายตัว มีหนังสือสั่งการของอธิบดีกรมการปกครองสมัยนั้น คือท่านประมวล รุจนเสรี การจะเปลียนแบบสัญญาต้องส่งให้อัยการตรวจแล้วตอบกลับมา ซึ่งอปท. ยังใช้อยู่ตั้งแต่บัดนั้นจนถึงบัดนี้
สัญญามี 21 - 22 ข้อ
วีธีตรวจไม่ยาก คุณทำได้ครับ มีเทคนิค และเทคโนเกี่ยวกับสัญญานิดหน่อย
ใครอยากได้วิธีตรวจอย่างง่ายแบบกึ่งสำเร็จรูปมีอใหม่หัดตรวจ แต่ไม่รับรองว่าจะถูกใจแต่ถูกต้องแน่นอน
เมลล์มา ครับ pijaranadd@hotmail.com จะส่งให้
ไม่ขอ ไม่ให้ เพราะเดี๊ยวจะหาว่า สอ..
โดยคุณ นาย ก. 49.230.71.* [ วันเสาร์ ที่ 15 ตุลาคม 2554 เวลา 20:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7Share ขอเชิญแชร์กระทู้นี้ไปที่เพจของท่าน
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = iW4e
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com