กระดานข่าวสาร ป เบญจพล
ใช้วิจารณ์กฎหมายการเมืองเชิงวิชาการเท่านั้น ห้ามแสดงความคิดเห็นเชิงแตกแยกเด็ดขาด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

การจ้างเหมาบริการ

นายกจ้างลูกเขยและลูกสาวทำงานในอบต.แต่เป็นการจ้างเหมาทั่วไปนะสามารถทำได้หรือไม่

อยากรู้ 125.27.175.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 30 กันยายน 2553 เวลา 13:37 น. ]

ไม่ได้ครับ
โดยคุณ ปลัดบุญทิ้ง 61.19.66.* [ วันศุกร์ ที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 11:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

น่าจะได้นะค่ะ
โดยคุณ คนไม่รู้ 125.26.248.* [ วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2553 เวลา 16:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

กรณีนี้มาทำความเข้าใจก่อนว่า การจ้างเหมาคืออะไร การจ้างเหมา คือการที่ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดฯ จ้างเหมาแรงงาน จ้างทำของ
การจ้างเหมาแรงงาน ให้เบิกจ่ายในค่าจ้างเหมาบริการ
จ้างแรงงาน ชั่วคราวลักษณะที่ที่มิใช่จ้างเหมาแรงงาน ให้เบิกในค่าจ้างชั่วคราว
ข้อพิจารณา หากเป็นการจ้างเหมาทำงาน ฯ จ้างเหมาบริการ ตามระเบียบพัสดุ ควรดำเนินการอย่างไร มีสัญญาจ้างเหมาเป็นเรื่องๆไป ให้ผู้รับจ้างทำอะไร มีการตั้งกรรมการตรวจรับงานจ้าง หรือไม่อย่างไร ถ้าเข้ากรณีนี้ เราพิจารณาต่อว่า บุตรนายกฯเป็นคู่สัญญากับ อบต.หรือไม่ เหตุนี้นายกฯทำผิดระเบียบพัสดุหรือไม่ เป็นสัญญาโดยตรง หรือโดยอ้อมอย่างไร (น่าหารือ)
หากเป็นพนักงานจ้าง คงน่าจะไม่มีข้อพิจารณาหรือข้อสงสัยน่ะ
โดยคุณ คนท้องถิ่น ส่งเมล์ถึง คนท้องถิ่น 223.206.174.* [ วันพุธ ที่ 13 ตุลาคม 2553 เวลา 14:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

สามารถจ้างได้ครับ คล้ายๆพนักงานจ้างทั่วไปแต่ไม่มีสวัสดิการ ตำแหน่งที่จ้างจะต้องไม่ซ้ำซ้อนกับอัตราที่มีคนทำอยู่ (เช่นมีตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการอยู่แล้วจะไปจ้างเหมาบริการในงานลักษณะดังกล่าวไม่ได้)หรือมีแต่อาจจะไม่เพียงพอเช่นคนงานทั่วไป(ตรงนี้ต้องอ้างเหตุผลความจำเป็นเช่นในกรอบอัตรากำลังมีอยู่2ตำแหน่ง แต่ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานหรือไม่เพียงพอต่อการบริการประชาชน) ต้องตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยให้ระบุรายละเอียดลักษณะงานที่จ้างเหมาให้ชัดเจน (ยิ่งใส่รายละเอยดงานที่จะจ้างเหมาให้ชัดเจนยิ่งดี ,เวลาทำงานทุกวันทำการ8.30-16.30และอย่างน้อยให้มีสมุดลงเวลามาทำงานเหมือนพนักงานทั่วไปสักเล่มนึง)ที่ผมจ้างเพียบเลยสตง.เคยตรวจแต่ติงตรงที่ว่าไม่ระบุลักษณะงานให้ชัดเจน รายละเอียดการตรวจการจ้างไม่ชัดเจน ระเบียบพัสดุก็มีนะแต่จำไม่ได้ว่าข้อไหน (งบประมาณเบิกจากหมวดค่าใช้สอย ประเภทค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ) แต่ผมจะอ้างว่าเป็นนโยบายผู้บริหารโดยทำบันทึกให้คณะผู้บริหารสั่งการให้ปลัดดำเนินการจ้างเหมาบริการตำแหน่ง....เนื่องจากเห็นว่างานเยอะแต่มีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอให้การบริหารงานและบริการประชาชน(กันตัว) แต่ที่สำคัญก็น่าจะเป็นที่ผมกล่าวไปเรื่องลักษณะงาน ระวังเรื่องค่าตอบแทนก็ให้ตามวุฒิ แต่รวมทั้งสัญญาจ้างแล้วอย่าให้เกินแสนนะครับ ก็พอรู้ประมาณนี้ครับผิดพลาดประการใดรบกวนผู้รู้แนะนำด้วยครับ
โดยคุณ คนพอมีประสบการณ์เรื่องนี้บ้าง 203.113.23.* [ วันศุกร์ ที่ 15 ตุลาคม 2553 เวลา 13:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

จ้างไม่ได้ครับ นายกจะจ้างลูกสาวและลูกเขยไม่ได้ผิดกฎหมยรัฐธรรมนูญ มาตรา 284 กล่าวว่าให้นำบทบัญญัติมาตรา 265 266 267 และ268 มาบังคับใช้กับผู้บริหารท้องถิ่นโดยอนุโลม และผิด พรบ.เทศบาลเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง ไม่ต้องหารือหรอกครับ มีคนร้อง โดนปลดแน่นอน แม้ว่าลูกสาวจะออกไปแล้วก็ตาม เขาจะนับระยะเวลาว่าล่วงมา 5 ปีหรือยัง อบต.ไหน เสร็จแน่นอน
โดยคุณ นิติกรป.4 125.26.166.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤศจิกายน 2553 เวลา 01:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

อบต.สวนขัน จะจ้างคนเก็บค่าขยะมูลฝ่อย แต่เป็นคนนอกพื้นที่ตำบลสวนขัน จ้างได้หรือไม่
โดยคุณ หัวหน้าส่วนการคลัง 1.179.159.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2556 เวลา 09:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ขอดูแบบฟอร์มรายละเอียดการจ้างค่ะ เพราะที่ อบต.ก็มีจ้างเหมือนกัน
โดยคุณ ผู้สงสัย ส่งเมล์ถึง ผู้สงสัย 117.47.44.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 11 กรกฎาคม 2556 เวลา 11:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

จ้างเหมาบริการเหมือนกันค่ะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง วุฒิ ป.ตรี จ้างเหมาเป็นรายเดือน เดือนละ 5500 บาท วันละ 250 บาท รวมหักภาษี เดือนละ 55 บาท คงเหลือ 5455 บาทค่ะ แต่นี้ยังดีนะค่ะที่ท่านนายกยังเห็นใจบ้าง แต่ก่อน ได้เดือนละ 4400 บาทต่อเดือน อยากทราบว่า ดิฉันมีวุฒิป.ตรี สามารถจ้างเหมาบริการได้เดือนละเท่าไหน่ค่ะ เพราะการทำงานเหมือนเจ้าหน้าที่ทกอย่างยกเว้นเงินเดือนที่ได้พร้อมหักภาษีทุกเดือน อยากได้รับคำปรึกษาค่ะ พอจะมีหนทางไหนบ้างที่จะได้ตามวุฒิเหมือนคนอื่นบ้าง ลืมไปค่ะว่า อยู่ อบต.ที่นี้มีจ้างเหมาบริการอยู่ 4คน วุฒิป.ตรี 2 คน วุฒิ ปวส. 1 คน และวุฒิ กศน. ม.3 อยู่ 1คนค่ะ ช่วยตอบข้อสงสัยและข้องใจด้วยนะค่ะ 4 ปีที่ผ่านมาทั้งเหนื่อยกายและใจค่ะ
โดยคุณ จ้างเหมาบริการ ส่งเมล์ถึง จ้างเหมาบริการ 1.179.168.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 16:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

จ้างเหมาบริการเหมือนกันค่ะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง วุฒิ ป.ตรี จ้างเหมาเป็นรายเดือน เดือนละ 5500 บาท วันละ 250 บาท รวมหักภาษี เดือนละ 55 บาท คงเหลือ 5455 บาทค่ะ แต่นี้ยังดีนะค่ะที่ท่านนายกยังเห็นใจบ้าง แต่ก่อน ได้เดือนละ 4400 บาทต่อเดือน อยากทราบว่า ดิฉันมีวุฒิป.ตรี สามารถจ้างเหมาบริการได้เดือนละเท่าไหน่ค่ะ เพราะการทำงานเหมือนเจ้าหน้าที่ทกอย่างยกเว้นเงินเดือนที่ได้พร้อมหักภาษีทุกเดือน อยากได้รับคำปรึกษาค่ะ พอจะมีหนทางไหนบ้างที่จะได้ตามวุฒิเหมือนคนอื่นบ้าง ลืมไปค่ะว่า อยู่ อบต.ที่นี้มีจ้างเหมาบริการอยู่ 4คน วุฒิป.ตรี 2 คน วุฒิ ปวส. 1 คน และวุฒิ กศน. ม.3 อยู่ 1คนค่ะ ช่วยตอบข้อสงสัยและข้องใจด้วยนะค่ะ 4 ปีที่ผ่านมาทั้งเหนื่อยกายและใจค่ะ
โดยคุณ จ้างเหมาบริการ ส่งเมล์ถึง จ้างเหมาบริการ 1.179.168.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 16:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

จ้างเหมาบริการเหมือนกันค่ะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง วุฒิ ป.ตรี จ้างเหมาเป็นรายเดือน เดือนละ 5500 บาท วันละ 250 บาท รวมหักภาษี เดือนละ 55 บาท คงเหลือ 5455 บาทค่ะ แต่นี้ยังดีนะค่ะที่ท่านนายกยังเห็นใจบ้าง แต่ก่อน ได้เดือนละ 4400 บาทต่อเดือน อยากทราบว่า ดิฉันมีวุฒิป.ตรี สามารถจ้างเหมาบริการได้เดือนละเท่าไหน่ค่ะ เพราะการทำงานเหมือนเจ้าหน้าที่ทกอย่างยกเว้นเงินเดือนที่ได้พร้อมหักภาษีทุกเดือน อยากได้รับคำปรึกษาค่ะ พอจะมีหนทางไหนบ้างที่จะได้ตามวุฒิเหมือนคนอื่นบ้าง ลืมไปค่ะว่า อยู่ อบต.ที่นี้มีจ้างเหมาบริการอยู่ 4คน วุฒิป.ตรี 2 คน วุฒิ ปวส. 1 คน และวุฒิ กศน. ม.3 อยู่ 1คนค่ะ ช่วยตอบข้อสงสัยและข้องใจด้วยนะค่ะ 4 ปีที่ผ่านมาทั้งเหนื่อยกายและใจค่ะ
โดยคุณ จ้างเหมาบริการ ส่งเมล์ถึง จ้างเหมาบริการ 1.179.168.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 16:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

จ้างเหมาบริการเหมือนกันค่ะ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการส่วนการคลัง วุฒิ ป.ตรี จ้างเหมาเป็นรายเดือน เดือนละ 5500 บาท วันละ 250 บาท รวมหักภาษี เดือนละ 55 บาท คงเหลือ 5455 บาทค่ะ แต่นี้ยังดีนะค่ะที่ท่านนายกยังเห็นใจบ้าง แต่ก่อน ได้เดือนละ 4400 บาทต่อเดือน อยากทราบว่า ดิฉันมีวุฒิป.ตรี สามารถจ้างเหมาบริการได้เดือนละเท่าไหน่ค่ะ เพราะการทำงานเหมือนเจ้าหน้าที่ทกอย่างยกเว้นเงินเดือนที่ได้พร้อมหักภาษีทุกเดือน อยากได้รับคำปรึกษาค่ะ พอจะมีหนทางไหนบ้างที่จะได้ตามวุฒิเหมือนคนอื่นบ้าง ลืมไปค่ะว่า อยู่ อบต.ที่นี้มีจ้างเหมาบริการอยู่ 4คน วุฒิป.ตรี 2 คน วุฒิ ปวส. 1 คน และวุฒิ กศน. ม.3 อยู่ 1คนค่ะ ช่วยตอบข้อสงสัยและข้องใจด้วยนะค่ะ 4 ปีที่ผ่านมาทั้งเหนื่อยกายและใจค่ะ
โดยคุณ จ้างเหมาบริการ ส่งเมล์ถึง จ้างเหมาบริการ 1.179.168.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 16:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

นายกจ้างเหมาน้องชายเป็นลูกจ้างรายวันผิดไหมครับและสมาชิกเอาภรรยาม
มาเป็นจ้างเหมารายวัน นายกเอาภรรยาที่ไม่ได้จดทะเบียบแต่รับรองบุตรและอยู่
กินด้วยกันมาเปป็นจ้างเหมารายวันในอบตผิดหรือเปล่าครับ
โดยคุณ ตัง 115.67.103.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 2 มกราคม 2557 เวลา 11:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

1. จ้างเหมาบริการคนงานทั่วไป เพื่อตัดหญ้า ทำสวน และที่มอบหมาย จะตั้งเบิกในงบประมาณค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการ และอบต.สามารถตั้งเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ น้ำมันได้

2. กับการจ้างเหมาทำของ เช่นทำป้าย จะเป็นเบิกในค่าจ้างเหมาบริการเหมือนกัน แต่จะแยกเบิกค่าวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้ เพราะเป็นการจ้างเหมาทำของ

ตามข้อ 1 และ ข้อ 2 กล่าวถูกต้องหรือไม่ค่ะ
โดยคุณ ฟ้าใส 182.53.221.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 6 มีนาคม 2557 เวลา 13:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

อยากถามว่าในกรณีจ้างเหมาบริหารธุรการส่วนการคลัง
แต่ว่าส่วนการคลังไม่ได้ตั้งงบในข้อบัญญัติ ต้องเบิกในงบสำนักปลัด
ทำได้หรือเปล่าคะ
โดยคุณ มมม 10.10.0.68, 1.179.181.* [ วันศุกร์ ที่ 10 ตุลาคม 2557 เวลา 10:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

จ้างเหมาบริการ ทำข้อตกลง1ปี จะขอลาออก ก่อนครบกำหนดได้ไหม
โดยคุณ สมยส ส่งเมล์ถึง สมยส 125.26.218.* [ วันศุกร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เวลา 22:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

ถ้าเราจะทำการจ้างเหมาตัดกิ่งไม้ริมถนนในเขตเทศบาลแต่นายกจะให้ทำวิธีการจ้างเหมารายวัน จะทำได้มั้ย
โดยคุณ การ 61.7.179.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

จ้างเหมารถเกรดเพื่อเกรดถนนของ อบต.ได้หรือเปล่าครับ
โดยคุณ สมศักดิ์ ส่งเมล์ถึง สมศักดิ์ 110.78.164.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 14:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

จ้างเหมา ต้องยื่นภาษี ตาม ภงด 91 ด้วยไหน เพาะมีเงินได้
โดยคุณ Kkk 171.4.56.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 21:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18Share ขอเชิญแชร์กระทู้นี้ไปที่เพจของท่าน
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = 24eP
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com