กระดานข่าวสาร ป เบญจพล
ใช้วิจารณ์กฎหมายการเมืองเชิงวิชาการเท่านั้น ห้ามแสดงความคิดเห็นเชิงแตกแยกเด็ดขาด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ขอคำแนะนำในการปรับเป็น นิติกรชำนาญการพิเศษ ครับ

๑. ยังใช้หลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูง ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ พ.ศ. ๒๕๕๗ หรือไม่
๒. หากยังใช้หลักเกณฑ์ข้างต้นอยู่ คณะกรรมการประเมินผลงานที่แต่งตั้งจากบัญชีกรรมการที่ ก.ท.กำหนด ใช้เวลาพิจารณา นานเท่าใด
๓.สามารถดูตัวอย่างที่ผ่านการประเมิน เป็นระดับ ชำนาญการพิเศษได้ที่ใด

เด็กสิงห์ ส่งเมล์ถึง เด็กสิงห์ 180.180.104.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 4 สิงหาคม 2559 เวลา 14:05 น. ]

ขอรับฟังด้วยคนครับ
โดยคุณ เจ้าช่อมาลี 125.26.83.* [ วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 10:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

๑.ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๕ วรรคสอง ได้กำหนดว่าสำหรับตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติได้แก่ ตำแหน่งประเภททั่วไป ประเภทวิชาการ จะเป็นระดับใดนั้นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ว่าด้วยการเลื่อนระดับ ซึ่งการเลื่อนระดับตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ กรณีตำแหน่งในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสายงานนิติการ ให้ถือปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นนอกระดับควบขั้นสูงสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ.๒๕๕๗ ตามแนบท้ายหนังสือสำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๒๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ข้อ ๓.๑ (๒) วรรคสอง
๒. ไม่ทราบเหมื่อนกันครับว่าคณะกรรมการประเมินผลงานใช้เวลาเท่าใด ผมก็กำลังดำเนินการขอปรับปรุงตำแหน่งชำนาญการพิเศษเช่นกัน
โดยคุณ gazzy 61.7.178.* [ วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 12:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ใช้เวลาการพิจารณาประมาณ ๑๐ เดือน ถึง ๑ ปี ครับ
โดยคุณ คนผ่านมา 223.207.53.* [ วันศุกร์ ที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 14:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3Share ขอเชิญแชร์กระทู้นี้ไปที่เพจของท่าน
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = Tzp8
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com