กระดานข่าวสาร ป เบญจพล
ใช้วิจารณ์กฎหมายการเมืองเชิงวิชาการเท่านั้น ห้ามแสดงความคิดเห็นเชิงแตกแยกเด็ดขาด

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

ข่าวดีเรื่องโบนัส

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง โบนัสของ อปท.ต้องรอ..อธิบดีกรมฯ และ รมต.มหาดไทย เพื่อลงนามในระเบียบกระทรวงฯ..???????.....
...วันนี้ติดตามเรื่อง รบ.มท.ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษแก่พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างป...ระจำ และพนักงานจ้างของ อปท.พ.ศ.......ที่เป็นความหวังของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง และเชื่อว่าหลายๆคน หลายๆจังหวัด รอติดตามและลุ้นเรื่องนี้อย่างใจจดใจจ่อ ไม่แพ้ผมแน่นอน และหลายๆคนก็ส่งกำลังใจมาให้ผมให้เร่งรัดติดตามและช่วยดำเนินการให้ประกาศเร็วๆ ที่สำคัญต้องทันภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖ ก่อนสิ้นปีงบประมาณปีนี้..และจากการติดตามความคืบหน้าพอสรุปได้ดังนี้ครับ..
..๑..คณะกรรมการพิจารณาร่างกฏหมายของกระทรวงมหาดไทย คณะที่หนึ่ง ได้พิจารณาร่างและเห็นชอบไปตั้งแต่วันพุธที่ ๒๑ สิงหาคม ๕๖ และได้รับรองรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้วเมื่อวันพุธที่ ๒๘ สิงหาคม ๕๖ พร้อมทั้งส่งเรื่องกลับมายังต้นเรื่องคือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งแต่วันวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๕๖ แล้วลำดับต่อไปคือ กรมฯ มีหน้าที่นำร่างฯ..(รบ.มท.ว่าด้วยโบนัสฯ) ที่ผ่านการพิจารณาแล้ว มาทำหนังสือปะหน้านำเสนอ รมต.กระทรวงมหาดไทย เพื่อลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยต่อไป...
..๒..ตอนนี้หนังสือปะหน้านำส่งถึง รมต.มหาดไทย อยู่ที่ห้องรองอธิบดีกรมฯ แต่ท่านต้องการให้ อธิบดีลงนามเอง เลยแช่อยู่เพื่อรอ อธิบดีที่ไปราชการต่างประเทศ(แต่ผมเช็คแล้วท่านอธิบดีจะกลับพรุ่งนี้ ๖ ก.ย.) ได้กลับมาลงนามนำส่งต่อ....งง...???? แค่หนังสือปะหน้านำส่ง..ระดับรองอธิบดี ไม่กล้าลงนามหรือท่านอยากให้เกียรติ์อธิบดี หรือท่านคิดอะไร.....แต่ผมว่าทำงานไม่ได้ใจ เพื่อนพ้องน้องพี่ ท้องถิ่นผมแน่นอน....
..๓..แต่ผมยังเชื่อมั่นท่านอธิบดีวัลลภ พริ้งพงษ์ครับ เพราะตั้งแต่ท่านยังไม่มาเป็นอธิบดี ผมเองไปประสานงานกะท่านหลายๆเรื่อง ท่านช่วยเหลือและให้การดูแลคนท้องถิ่นตลอด พรุ่งนี้กำลังเช็คเวลา คงจะต้องไปนำเรียนท่านอีกรอบเพื่อขอความกรุณา หรืออาจประสานช่องทางอื่นๆไปยังท่านอธิบดีต่อไป..
..๔..หากหนังสือนำส่ง เรื่อง รบ.มท.ว่าด้วยเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น ออกจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ ในวันศุกร์ที่ ๖ กันยายนหรือในวันจันทร์ที่ ๙ กันยายน ได้ ก็จะต้องไปผ่านทางปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมายงานอีกตามขั้นตอน ผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นต้องพิจารณาผ่านหนังสืออีกกี่วัน ? หวังแต่ว่า จะประสานขอความกรุณาให้ผ่านหนังสือโดยเร็วไปยังท่าน รมต.มหาดไทย เพื่อลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทย..ต่อไป
..๕..สมมุติหนังสือถึงห้อง รมช.มหาดไทย(พณฯ ประชา ประสพดี)ภายใน ๑๕ กันยายน ๕๖ แล้วใช้เวลาขั้นตอนตรงนั้นซัก ๓ วัน วันที่ ๑๘ กันยายน ๕๖ ท่านลงนามในระเบียบได้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องชาวท้องถิ่นและตัว อปท.เอง ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ไม่ว่าปัญหาที่เกิดกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน/การกันเงินโบนัสปี ๕๕ ที่ยังไม่เบิกจ่าย/การดำเนินการของปีปัจจุบัน /การตั้งกรรมการสอบละเมิด/การเรียกเงินคืน ฯลฯ ก็จะแก้ปัญหาไปได้
...และผมเองก็เชื่อมั่นว่า..ท่าน รมช.มหาดไทย(พณฯประชา ประสพดี) ท่านเป็นคงลงนามเห็นชอบในหลักการเอง ในการนำเสนอเรื่อง รบ.มท.ฉบับนี้ ไปให้คณะพิจารณาร่างกฏหมายกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณา และคณะกรรมการก็พิจารณาในหลักการที่ท่านเห็นชอบไป เพียงแต่ไปดูถ้อยคำของกฏหมายให้มันถูกต้อง ตัดถ้อยคำที่ไม่จำเป็นออกไปบ้างแต่ไม่กระทบสาระสำคัญของหลักการ ที่ท่านได้ลงนามไปแต่อย่างใด อีกส่วนหนึ่งท่านเป็นคนที่ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้น ผมเชื่อมั่นว่าท่าน รมต.ท่านต้องรีบลงนาม เพื่อให้ทันการ ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ทันการอย่างแน่นอน...เว้นเสียแต่......
..๖..หากท่าน รมต.ลงนามเสร็จ จะต้องนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป หากรีบดำเนินการเข้าใจว่าไม่เกิน ๓ ถึง ๕ วันทำการ ก็สามารถประกาศในราชกิจจานุเบกษาได้แน่นอนครับ...
....คงจะต้องติดตามกันครับพี่น้องคนท้องถิ่น วันนี้เรารอ ท่านอธิบดีวัลลภ พริ้งพงษ์ และท่าน รมต.ประชา ประสพดี...ผมเชื่อมั่นว่าสองท่านนี้ มองเห็นปัญหาของ อปท.และอยากแก้ปัญหาแน่นอน..ส่วนทันปีงบประมาณ ๕๖ หรือไม่ ต้องติดตามกันต่อไป ในส่วนของสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย ผมและคณะฯ จะติดตามและทำทุกวิถีทางให้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฉบับนี้ ออกมาให้ทันในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและให้ทันในปีงบประมาณนี้ให้จงได้ จะทำจนสุดความสามารถของกรรมการชุดนี้ครับ..และผมเชื่อว่าทั้งท่านอธิบดีและท่านรัฐมนตรี อยากได้เสียงตรบมือและคำขอบคุณจากพี่น้องท้องถิ่นผมเช่นกัน....
...ส่วนรายละเอียดร่าง รบ.มท.ว่าด้วยการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ ที่เสนอ..ผมจะนำมาลงรายละเอียดอีกทีครับ มีทั้งหมด

นก 125.27.134.* [ วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 09:50 น. ]

ไม่มีความจริงใจให้ อปท. สักอย่าง
ช่าและช้า ทุกเรื่องทุกอย่าง นอกจากอบรม สถ ทำไรให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้อง อปท. ที่มันดูดีมีฐานะรวดเร็วเท่าเทียมกับส่วนราชการอื่น อย่างว่าที่เราได้เขาไม่ได้ ที่เราใช้เขาไม่ใช้ เขาจะเร่งทำไปทำไม ทำไปเฉื่อยๆ ตามระบบเดิม
โดยคุณ น้อย 1.2.218.* [ วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 11:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

จะบ่นทำไมวะ เขาทำให้แล้ว ไม่ชมไม่ว่าแต่อย่ามาด่า
ถ้าไม่พอใจไปทำอย่างอื่นสิ หรือไม่มีปันยา
ขอบคุรสักคำไม่มี ได้นี่จะเอานู่นนี่นั่น
โดยคุณ ส่งเมล์ถึง ฟ 125.27.89.* [ วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 11:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

กรุณาใช้คำพูดที่มันสุภาพหน่อยนะคะ ให้สมกับที่เป็นผู้เปี่ยมด้วยปัญญา
โดยคุณ นิติกรเก่า 1.10.201.* [ วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 13:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

คำว่าวะ มันหยาบตรงไหน แล้วนี่ก้ไม่เคยบอกว่าตัวเองเปนคนมีปัญญา
ไร้ปันยาแล้วไม่ใช่คนหรือไง
โดยคุณ 101.109.112.* [ วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 14:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

ท่านเอ๋ยไม่น่ามาใช้เป็นพื้นที่ด่ากัน ตามที่จริงการทำงานในส่วนราชการอื่นที่ไม่ใช่ส่วนท้องถิ่นเขาจะมีขั้นตอนในการเสนองานตามสายงานที่ชัดเจนงานจึงช้าแต่จะมีความถูกต้องสูง จะไม่เหมือนส่วนท้องถิ่นที่เบ็ดเสร็จอยู่ที่เดียว ท่านที่ว่าช้าขอความกรุณาเข้าใจระบบงานด้วย ที่ทราบก็เมื่อก่อนทำงานสังกัดกระทรวงกลาโหมก่อนโอนย้าย
โดยคุณ นก.ฮ 1.179.168.* [ วันศุกร์ ที่ 6 กันยายน 2556 เวลา 16:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

เปงรายกัน
โดยคุณ จ่าออด นบท 171.100.87.* [ วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 14:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

อบรมอยู่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาจารย์บอกว่าท่านรัฐมนตรีแช่แข็งไว้ในห้องทำงานมา 3 อาทิตย์แล้วครับ เพราะไม่กล้าเซ็นต์ ที่จะให้มีผลย้อนหลัง
โดยคุณ นิติปทุม 182.52.106.* [ วันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2556 เวลา 22:40 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

บ๊ะที่เรื่องแบบนี้แล้วไม่กล้าเซนต์แล้วที่มันสุ่มเสี่ยงกว่านี้เซนตืปับๆ
โดยคุณ มันเป็นยังไง 110.77.241.* [ วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 09:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

เอาแต่เรื่องผลประโยชน์ให้ตนเอง นาละอายแทนจริง ๆ ไม่อยากให้เขาดูแคลน เราเลย "เหรอ..พวก อบต.เอาซีก็เอาง่าย ทำงานก็ไม่เป็น" ไม่อยากได้ยินคำนี้จริง ๆ ไม่อยากให้ส่วนอื่นเขามองแบบดูหมิ่นดูแคลน
โดยคุณ ท้องถิ่นด้วยกัน 101.51.102.* [ วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 09:47 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

รัฐมนตรีไม่กล้าเซ็นต์สะแล้ว
ท่าทางจะแห้วแฮะ
โดยคุณ ไม่เป็นไรใช้เท่าที่มี 125.27.68.* [ วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 10:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

ก็ยอมรับแหละครับว่ามันเป็นเรื่องผลประโยชน์เรื่องโบนัสนี้ทุกหน่วยงานเขาก็มีหมดแหละครับแต่ท้องถิ่นสตง.กับท้วงว่าไม่มีระเบียบในการเบิกจ่ายมันเป็นความผิดหรือครับที่เราเรียกร้องในสิทธิอันเท่าเทียมกันเสมอภาคกันไม่ได้ไปทุจริตคดโกงคอรับชั่นใครก็บอกว่าเรามีสิทธิได้เราทำเบิกกลับบอกว่าไม่มีระเบียบรองรับถ้าเป็นเรื่องน่าละอายผมว่าพวกทุจริตคดโกงน่าจะอายมากกว่านะครับ
โดยคุณ ขอความยุติธรรมหน่อย 110.77.244.* [ วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 15:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

วันนี้ ป เชื้อ บอกว่่าาท่านอธิบดีกรมส่งเสริมฯ ได้เซ็นในหนังสือปะหน้าถึงท่านรัฐมนตรีแล้วหลังจากนั้นก็จะส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปน่าจะไม่เกินสิ้นเดือนกันยายน 2556
โดยคุณ .... 125.27.134.* [ วันจันทร์ ที่ 9 กันยายน 2556 เวลา 17:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ชื่นชมท่านนก ที่ให้ข้อมูลพวกเราอย่างน้อยก็ทราบความคืบหน้าอยู่บ้าง ก็ขอเพื่อน อปท พวกเราอดใจรอสักนิดจ๊ะ และเชื่อว่าทุก อปท คงเตรียมกันเงินไว้จ่ายหลังก.ย. 56 น่าเป็นเช่นนั้น จ๊ะ
โดยคุณ นิติจ๊ะ 118.174.37.* [ วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 09:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ท่าน นก ท่านก๊อป+++ข้อมูลจากเฟส ป.เชื้อ มาก็ให้เครดิตเขาด้วยนะที่หลังนะ เจตนาดีแต่ให้เกียรติเจ้าของข้อมูลเขาด้วย
โดยคุณ คนสร้างภาพ ส่งเมล์ถึง คนสร้างภาพ 101.109.138.* [ วันอังคาร ที่ 10 กันยายน 2556 เวลา 20:06 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

วันนี้มีหนังสือจากกรมส่งเสริมฯแจ้งเรียกคืนการจ่ายโบนัสทั้งหมดและให้ดำเนินการทางวินัยกับผู้เกียวข้อง ซึ่งมันสวนทางกันกับ การดำเนินงานของ ป.เชื้ออยู่งงจุงเบย ตามลิงค์นี้ครับhttp://www.dla.go.th/upload/document/type2/2013/9/12775_1_1378801923984.pdf?time=1378867474076
โดยคุณ คน. อปท 125.27.132.* [ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 09:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

มาถึงตอนนี้แล้ว ปี 56 คงไม่ได้ละมั่ง อปท.ส่วนใหญ่ เริ่ม โอนงบประมาณโดยผ่านสภาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีเพิ่มเติมจัดซื้อจัดจ้าง จะกันไว้จ่ายค่าตอบแทนเป็นกรณีพิเศษคงไม่มีเหตุผลเพราะ ณ ตอนนี้ไม่มีระเบียบรองรับ เจอหน่วยงานอื่นทักท้วงอยู่แล่ว เว้นแต่จะใช้เงินงบประมาณทุกตัวหมดแล่ว แต่ยังมีเงินเหลือ แต่จะมีสักกี่ อปท. คับ
โดยคุณ นิติกร 192.168.64.32, 110.164.64.* [ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 10:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

เขาให้ สตง.ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน เพื่อรอร่างระเบียบ มท.
ไม่ได้ขัดกันกับการดำเนินงานของ ป.เชื้อ ตรงไหนเลย
เป็นนักกฎหมาย พยายามอ่านและตีความหนังสือให้ถ่องแท้ก่อน เพื่อประโยชน์ต่อตัวเองและผู้มาติดต่อราชการ
โดยคุณ นิติกร 10 180.180.209.* [ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 11:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

กรรมเป็นเครื่องเจตนา น้องๆ นิติกร อบต. อย่ามัวแต่หยุดดูแต่โบนัสเลย นั่งคิดสักนิดว่า เดือนหนึ่งมี 30 วัน หักเสาร์ อาทิตย์ออก 8 วัน คงเหลือ 22 วัน งานในหน้าที่น้อง ๆทำอะไรบ้างใน 28 วัน อย่าโกหกตัวเองนะ ท้องถิ่นได้อะไรกับอบต.บ้าง
โดยคุณ LOW 101.51.80.* [ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 12:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ผมว่าการแค่หยุดดูโบนัส มันไม่ได้ทำให้เสียงานอะไรนะ
ผมดูก้แค่อย่างมากสิบนาที ผมไม่ได้นั่งดุโบนัสตลอด 24 ชั่วโมง
มันไม่ได้ทำให้ท้องถิ่นวอดวายแต่อย่างใด
โดยคุณ ถ้าจะพูดกันแฟร์ๆแม้ผมจะอยู่ท้องถิ่นแต่ผมก้เห็นด้วยถ้าจะยุบ อบจ 125.27.85.* [ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 13:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ทุกคนไม่ว่าตำแหน่งไหนล้วนก็มีตามหน้าที่ มีงานตามที่รับได้มอบหมาย มีบทบาทของตัวเอง แล้วมาบอกว่า.....มี 30 วัน.......ท้องถิ่นได้อะไรกับ อบต. บ้าง??? ถามคำถามที่ต้องการคำตอบอย่างไร ก็ข้าราชการด้วยกันทั้งหมดทั้งนั้น เรื่องค่าแทนตอบเป็นกรณีพิเศษเค้าก็มาให้ความเห็นมาถกกันในเรื่องเกี่ยวกับกระทู้ แนวทาง ทางออกจะเป็นอย่างไร มันกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียตั้งมากมาย
ถ้าคิดแบบคุณว่า ผมแนะนำให้เลิกเรียกตนเองว่าเป็นพี่เถอะนะคับ
ถ้าว่างควรเอาเวลาไปดูหรือศึกษาระเบียบกฎหมาย แล้วมาให้ความเห็นในเวปนี้ ตามกระทู้ที่เค้าต้องการให้ช่วยชี้แนะ ที่คุณพอทราบหรือเคยปฎิบัติมา หรือมีความเห็นอย่างไรหน้าจะเป็นประโยชน์กว่าเยอะ
เป็นความเห็นส่วนตัวเฉพาะคุณ >ต่ำ ไม่ถูกใจใครต้องขออภัย _/\_ คับ

โดยคุณ นิติกร 101.51.68.* [ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 13:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

แล้วกรมส่งเสริมนี้เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวเกี่ยวกับการที่เขาให้สตง.ชะลอการดำเนินการไว้ก่อนเพื่อรอร่างระเบียบมท.ถึงได้มีหนังสือแจ้งเรียกคืนโบนัสและดำเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องหรือเอามันกับการออกหนังสืออย่างเดียว
โดยคุณ พระเจ้าจอร์จ 110.77.244.* [ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 16:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

เขาให้ดำเนินการกับอปท.ที่ทราบหนังสือให้ชลอการเบิกจ่ายของกรมแต่ยังขืนเบิกจ่ายนะถ้าอ่านให้จบ แต่ไม่ว่าจะดำเนินการให้คืนเงินแต่ระเบียบใหม่ให้มีผลย้อนหลังก็ต้องคืนสิทธิให้เขารึเปล่า ถ้าดำเนินการทางวินัยก็กรมผิดเองฉันก็สุจริต ถึงจ่ายไปโดยประมาท ประมาทโดยสุจริตก็เคยมีคำพิพากษาศาลรัฐธรรมนูญมาแล้ว ผู้ต้องคืนก็อ้างความเชื่อโดยสุจริตในความคงอยู่ของคำสั่งทางปกครองและใช้เงินที่ได้มาไปหมดแล้วก็คืนฐานลาภมิควรได้ ลองสู้กรมดูซักตั้ง ถ้าเรียให้จ่ายคืน
โดยคุณ s 110.77.153.* [ วันพุธ ที่ 11 กันยายน 2556 เวลา 17:46 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

แล้วที่ให้ชะลอการเบิกถ้าระเบียบมท.ออกมาแล้วในปีที่ชะลอจะให้เขาเบิกทวนย้อนหลังไหมหรือว่ามันเป็นเรื่องของคุณไม่เกี่ยวกับฉันหรือว่ามันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปกรมช่างดำเนินการง่ายดีแท้ง่ายจริงๆ
โดยคุณ ไม่รับผิดชอบเลยนะ 119.42.68.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 12 กันยายน 2556 เวลา 09:22 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

อ่านหนังสือล่าสุดให้ดีก่อนนะครับ ก็ถูกต้องของกรมฯ เพราะที่จำเป็นต้องดำเนินการสอบข้อเท็จจริงหรือวินัยนั้นเขาหมายถึงเฉพาะท้องถิ่นที่เบิกจ่ายหลังจากมีหนังสือให้ชะลอการจ่ายไว้ แต่ยังฝ่าฝืนเบิกจ่ายกันไป ไม่เกี่ยวกับท้องถิ่นที่เบิกจ่ายไปก่อนจะมีหนังสือให้ชะลอนะครับ ส่วนเนื้อหาข้อความส่วนแรกๆ เป็นการทวนความเห็นของ สตง.เท่านั้น กรมฯ ก็มีได้คล้อยตาม สตง.ครับ ทั้งนี้เพราะการที่ท้องถิ่นฝ่าฝืนเบิกจ่ายหลังจากมีหนังสือให้ชะลอไว้ก่อนก็ถือว่าไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่ออกโดยชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนั่นเอง
โดยคุณ จริงป่ะ 10.0.0.24, 110.168.90.* [ วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 10:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

ต้องสอบวินัยและละเมิดเจ้าหน้าที่ของกรมและกระทรวงฯ ตั้งแต่ระดับสูงสุดยันต่ำสุดที่เกี่ยวข้อง ฐานสั่งการมั่วกำหนดหลักเกณฑ์ให้เบิกโบนัสโดยไม่มีกฎหมายรองรับ
โดยคุณ อบต. 110.164.146.* [ วันศุกร์ ที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 11:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

อีกล่ะครับทำไมหลายท่านจึงไม่มองเจตนาดีของกรมฯ บ้างทีตอนรับโบนัสปีแรกๆไม่เห็นมีใครทักท้วงว่าไม่ถูกต้อง พอ สตง.มึความเห็นต่างและกฤษฎีกาก็ไปเห็นด้วยกับ สตง.โดยที่ไม่รับฟังเหตุผลหรือยอมรับอำนาจของก.กลางซึ่งมีสิทธิออกประกาศในการบริหารงานของท้องถิ่นอยู่แล้ว เป็นเพียงความเข้าใจทางข้อกฎหมายที่ต่างกันและมาสรุปให้เป็นแนวทางตรงกันในวันนี้เท่านั้นเอง (พอตอนรับเงินบอกว่าดี พอมีปัญหาก็ว่าแย่)
โดยคุณ จริงป่ะ 10.0.0.27, 124.122.155.* [ วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 09:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

เหนด้วยกับคุณ "จริงป่ะ"
โดยคุณ +++นิติกรท้องถิ่นเรื่องมากนึกว่าตัวเองดีเอาแต่ใจไร้เหตุผล 125.27.107.* [ วันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 เวลา 11:20 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

หรือจะให้บอกว่าดีครับพี่ ถูกต้องครับท่านใช่ครับผม ก็ก.กลางออกประกาศมาว่ามีสิทธิก็เบิกกันไปอยู่ๆกลับมาบอกว่าไม่มีระเบียบไม่ถูกต้อง หรือจะให้ว่ายังไงครับเจ้านาย
โดยคุณ นิติกรก็มีหัวใจนะจ๊ะ 110.77.242.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 09:15 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

ภาษาไทยอ่านไม่เข้าใจหรือไง คนที่บอกว่าไม่มีระเบียบเบิกไม่ได้ไม่ใช่ ก กลาง แต่เปน สตง ถ้าจะด่า ด่า สตง สิ ส่วนก กลาง เขายืนยันว่าเบิกได้
แต่ สตง บอกว่าเบิกไม่ได้ ตามกฏหมายก้ให้อำนาจ สตง ดังนั้นถ้าจะด่า ด่า สตง จำไว้ด้วย
โดยคุณ กรมเขาก้ช่วยเตมที่แล้ว รู้แบบนี้บอกกรมไปเลยไม่ต้องช่วยจะดีกว่า ทำคุรบูชาโทษ 101.109.103.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 14:00 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18

ขอบคุณผู้ตอบคนที่ 16 กับ 18 ครับ ที่ช่วยกันให้เกิดความเข้าใจดีๆ ต่อทุกฝ่าย ผมเองเป็นนิติกรท้องถิ่นมา 16 ปี ก้อได้แต่ละเ+++่ยใจกับผู้ที่อ้างตัวเป็นนิติกรท้องถิ่นบางคนไม่ทราบว่าอ่านระเบียบกฎหมายหรือมีความเข้าใจภาษาหนังสืออย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด จึงไม่เข้าใจเหตุการณ์ต่างๆ อย่างที่ผู้เป็นนิติกรพึงมีสักที เคยช่วยตอบปัญหาสมัยเปิดเว๊ปไซท์นี้แรกๆ โดยผมจะยกประสบการณ์จริงมาตอบให้เห็นภาพไม่ใช่แค่อ้างระเบียบกฎหมาย แต่ก็ยังมีคนเห็นค้านโดยไม่อ้างเหตุผลใดๆ กลับยกเอาข้ออ้างที่ผมขอสรุปได้ว่า ทำงานแบบมักง่ายลวกๆขอให้ผ่านๆไปก่อนแล้วมาเดือดร้อนทีหลังเป็นส่วนมาก ทุกวันนี้จึงขอดูกรณีศึกษาของแต่ละท่านที่ถามมามากกว่า แต่สำหรับเรื่องโบนัสผมต้องขอออกความเห็นเพราะไม่อยากให้ชาวท้องถิ่นเข้าใจคลาดเคลื่อนอันเนื่องมาจากการที่บางท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามหนังสือสั่งการให้ชะลอแล้วมาถูกเรียกเงินคืนหรือตนเองสูญเสียประโยชน์จากการถูกตรวจสอบโดย สตง. แต่ไม่รู้จักชี้แจงให้ถูกที่ถูกทางและทำเหมือนไม่รู้จักอำนาจของ สตง. ซะอย่างงั้นครับ ขออภัยหากทำให้บางท่านขุ่นเคืองใจ
โดยคุณ จริงป่ะ 10.0.0.24, 110.168.93.* [ วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2556 เวลา 15:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19

ก็รู้ละครับว่าสตง.เป็นคนท้วงคนติงแต่สตง.เขาไม่นิติกรหรือไงเขาไม่ได้ดูหรือว่าก.กลางมีอำนาจในการออกประกาศเกี่ยวกับโบนัสซึ่งมันก็เขียนไว้ชัดแจ้งไม่ได้เขียนไว้แล้วก็ยัดใส่ตุ้นิรภัยห้ามใครเปิดอ่านแล้วก็หยิบเอาแค่ไม่มีระเบียบขึ้นมาท้วงติงที่นี้เมื่อเขาว่าไม่มีระเบียบเราก็ไม่ออกระเบียบมาสักทีแช่บ่มไว้เป็นเหล้ายาดองอปท.ก็คนเหมือนกันมีหิวมีเจ็บครับที่บ่นที่ว่าก็อยากให้รีบดำเนินการให้ละครับนี้ก็ใกล้สิ้นปีงบประมาณแล้วโบนัสมันก็คล้ายกับของขวัญปีใหม่ของขวัญวันคริสมาสลูกเมียมันเคยเห็นเคยได้มาปีนี้ไม่ได้มันก็บอกว่าแอบเม้มไปให้เมียน้อยหรือกิ๊กที่ไหนที่นี้บ้านแตกละครับ(ขอบคุณครับถ้ารีบดำเนินการให้ส่วนลึกไม่คติอะไรกับท่านหรอกครับ)
โดยคุณ ไม่จริงมั่ง 119.42.93.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 10:09 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20

ผมเปนนิติกรเหมือนกัน เงินเดือนรวมค่าครองชีพ 15000
ผมมีหนี้ กรุงไทย 500000 ออมสิน100000 และ สหกรณ100000
ผมมีลูกและภรรยารับผิดชอบเหมือนกันแต่ไม่มีเมียน้อยเพราะเงินเดือน 15000 คงไม่มีปัญญาไปมีเมียน้อยที่ไหน
ผมอยากได้โบนัสเหมือนกันอยากได้มากด้วย
แต่ผมไม่โวยวาย จะได้หรือไม่ได้จะช้าหรือเร็ว เพราะมันไม่ได้ทำให้อะไรดีขึ้น การที่ระเบียบกฏหมายตัวใดตัวหนึ่งจะออกมานั้นไม่ใช่มาจากการโวยวาย แต่มาจากการทำหน้าที่ของแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้ทำหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตัวเอง ซึ่งหากเขาไม่ทำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร เขาก็ต้องรับผิดชอบเอง
ท่านปลัดเชื้อ ท่านก้เร่งให้เแล้ว อธิบดี ปลัดกระทรวง ก้ดำเนินการให้แล้ว ก็เหลือรัฐมนตรีเซ็น ก็ต้องเข้าใจรัฐมนตรีด้วย เขาไม่ได้มีภาระกิจแค่เรื่องของเรา และจะเซ็นอะไรเขาก้ต้องรอบคอบปรึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น คณะกรรมการกฤษฎีกา เพราะถ้ามีปัญหาขึ้นมาคนที่ติดคุกคือ รัฐมนตรี ยิ่งในยุคสังคมแบ่งฝ่ายแบบนี้ (แม้แต่เคสที่ รมต ปรึกษาอัยการสูงสุดตามระเบียบแล้วยังถูก ปปช ชี้มูลได้ เคสไหนคงไม่บอกเพราะนอกเรื่องของเรา)พวกคุณต้องการอะไรอีกครับ
แล้วก้ยังไม่มีใครบอกนี่ครับว่า อปท ไม่ใช่คน
แล้วที่ สตง ทักท้วงจนเปนเหตุให้มีหนังสือชะลอการเบิกจ่ายนะปีที่แล้ว(งบประมาร55) ปัจจุบันใกล้สิ้นปีงบประมาณ 56 คุรว่าเขาดองเหรอครับ คุณบอกว่าช้าแต่ผมมีความรู้สึกว่าเร็ว ที่นี้จะเอาอะไรมาตัดสินครับว่าช้าหรือเร็ว มันก้เป้นแค่ความรู้สึกส่วนตัวของแต่ละคนเท่านั้นเอง ผมว่าเรวนะระเบียบเงินโบนัสนะ ไม่ถึงปีออกมาจนเปนร่างเรียบร้อยรอ รัฐมนตรีเซ็น
การออกกฏหมายระเบียบต่างๆจะเอาตามใจตามความต้องการของคุร คุณต้องการให้เสร็จภายในกี่เดือนละครับ ไม่ได้ดั่งใจจะปิดถนนด้วยไหมครับ
ผมก้เปนนิติกร มีหนี้สินเหมือนกัน มีภาระเหมือนกัน ผมก้อยากได้เหมือนกัน แต่ผมเห้นพวกที่โวยวายตีโพยตีพาย จะเอาตามใจตัวเองลูกเดียวแล้ว รำคาญแทน ถ้าพวกคุณยึดแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แล้ว โบนัสจะออกหรือไม่ก็คงจะไม่ลำบาก
แต่เชื่อเถอะ 100เอาขี้หมากองเดียว คนที่ไม่รู้จักพอ เมื่อเสร็จเรียบร้อยเรื่องโบนัส ก้จะมาโวยวายเรื่องเงินประจำตำแหน่ง , เงินเพิ่มตามวุฒิ.เงินเพิ่มตามเวลา บลาๆๆๆๆ
โดยคุณ ใครๆก็พูดได้ว่าไม่มี อคติ 125.27.76.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14:18 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21

ก็มีแต่พวกที่โวยวายละครับพวกที่ไม่โวยวายก็รอรับไปพวกพ่อพระพ่อคนดีศรีประเทศที่โดนด่าโดนเพ็งเล้งก็พวกโวยวายพวกที่ต่อสุ้ละครับจะช้าจะเร็วก็ไม่ได้ใช้ความรู้สึกส่วนตัววัดดอกครับก็ใช้ความรู้สึกของวิญญูชนและก็เพื่อนๆอีกหลายคนเขาก้ว่าเหมือนกันก็เป็นเพียงเสียงส่วนหนึ่งที่สะท้อนออกไปส่วนลุกเมียเขาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาเขาไม่รู้หรอกครับเกี่ยวกับระเบียบขั้นตอนอะไรก็ทุกปีเขาเห็นได้มาให้เขาแล้วปีนี้ไม่ได้เขาก็ตั้งข้อสงสัยละครับผมก็ไม่มีปัญญามีเมียน้อยหรอกครับแต่เมียมันนึกไปเองเมียให้ตังค์ไปทำงานวันละยี่สิบบาทเท่านั้นแหละครับก็ไม่ได้มีอคติจริงๆ
โดยคุณ จะพูดยังไง 119.42.93.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 14:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 22

การต่อสู้ กับการโวยวาย มันไม่เหมือนกันนะครับ
ผมเห็น ท่านปลัดเชื้อ ต่อสู้ แต่ผมไม่เห้นท่านปลัดเชื้อโวยวาย
ส่วนใครโวยวายอ่านกะทู้เองก้จะรู้ครับ
คนที่เขาต่อสู้นะครับเขาไม่ต้องการอะไรมากหรอกครับ ขอแค่กำลังใจ
แต่ลองไล่อ่านกะทู้ก่อนหน้า มีสักกะทู้ไหมที่บอกว่าเปนกำลังใจให้ผู้ที่ผลักดันต่อสู้ ไม่มีครับมีแต่เอะอะโวยวาย
ก้เข้าใจว่าแต่ละคนก้อยากได้ ถ้าเมียถามก็อธิบายให้เมียฟังสิครับ มันมีเหตุผลอยู่แล้ว
โดยคุณ ใครๆก็พูดได้ว่าไม่มี 125.27.76.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 15:04 น. ] ผู้ตอบคนที่ 23

ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ถึงแม้ไม่ทัน30กันยา
เงินที่กันไว้มาหนึ่งปีเพื่อจ่ายโบนัสปี 55 ก้ยังสามารถขอขยายเวลาได้อีกหกเดือนครับ รอกันมาได้เปนปีแล้วรออีกสักหน่อยน่าจะได้นะครับ
โดยคุณ ใครๆก็พูดได้ว่าไม่มี 125.27.76.* [ วันพุธ ที่ 18 กันยายน 2556 เวลา 15:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 24

แล้วท่านป.เชื้อจะโวยวายทำไมละครับท่านเป็นตัวแทนในที่ประชุมอยุ่แล้วสงสัยอะไรท่านก้ซักถามท้วงติงได้อยู่แล้วซึ่งท่านใช้คำว่าต่อสู้ส่วนที่ไม่ได้เป้นตัวแทนก็ได้แต่บ่นให้ได้ยินซึ่งท่านเรียกว่าโวยวายแต่เป้าหมายก็เหมือนกันละครับแต่สิทธิเรามันน้อยก็ได้แต่บ่นแต่ว่าทางเวบนี้ละครับเมื่อรุ้แล้วก็จะได้ไม่บ่นไม่ว่าอีกแล้วครับส่วนเรื่องเมียนั้นมันเป็นผลกระทบเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นส่วนกำลังใจก็ให้กันอยู่แล้วถ้าไม่ให้จะมาว่าอยู่ทำไมคนต่อสู้เพื่อส่วนรวมก็ให้กำลังใจกันอยุ่แล้วแต่มีบางเรื่องไม่เข้าใจก็อยากถามอยากว่าเพื่อที่จะได้เข้าใจ
โดยคุณ ใช่ว่าใครๆจะพุดได้ว่าไม่มี 119.42.68.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 09:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 25

ก็ถึงให้แยกแยะไง คนสุ้เขาไม่โวย คนโวยคนบ่นก้บ่นไปแต่หัดฟังเหตุผลของคนอื่นบ้างสิ เรื่องเมียก้รับผิดชอบไปมัปัญญามีเมียก็ต้องมีปัญญาเลี้ยงสิ
ถ้าอยู่ท้องถิ่นแล้วไม่มีความสุขก้ไปทำอย่างอื่นได้ ไม่มีใครบังคับให้ใครมาทำ
โดยคุณ ใช่ว่าใครๆจะพูดได้ว่าไม่มีอคติ 125.27.96.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 13:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 26

ใครๆก็พูดได้คนสู้คนบ่นเพียงภาษาที่ใช้ก็หัดฟังคนอื่นบ้างคนสู้มันก็เป็นการโวยวายแบบหนึ่งแต่เป็นแบบที่คุณเข้าใจนั้นแหละแล้วคุณมาอยุ่ท้องถิ่นทำไมครับเข้าใจยากจริงๆ
โดยคุณ เหมือนจะไม่เข้าใจ 119.42.68.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 14:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 27

ผมมาอยุ่ท้องถิ่นแต่ไม่เคยบ่นว่าหน่วยงานตนเอง
หรือกรมส่งเสริม แม้จะมีบางอย่างไม่ถูกใจบ้าง
คุณรู้จักคำนี้ไหม เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง
ก้คือพวกทำงานท้องถิ่นแต่ชอบด่ากรมส่งเสริมไง
คนบางคนด่าหน่วยงานที่ตนเองสังกัด แต่ก็แปลกไม่ยอมออกไปทำอย่างอื่น
โดยคุณ รู้จักไหมคำว่าเกลียดตัวกินไข่ฯ 125.27.87.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 15:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 28

สังเกตุมานานแล้ว เห็นโวยวายตั้งแต่เรื่อง ค่าครองชีพ
เสรจจากเรื่องค่าครองชีพก้มาโวยวายเรื่องเงินประจำตำแหน่ง
เสรจจากเรื่องเงินประจำตำแหน่งก้มาโวยวายเรื่องโบนัส
เสรจจากเรื่องเงินโบนัสก้คงจะโวยวายเรื่องเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ
เสรจจากเงินเพิ่มตามคุณวุฒิ ก็คงจะเปนเงินเพิ่มตามระยะเวลา
เสรจจากเงินเพิ่มตามระยะเวลา จะเปนเรื่องอะไรต่ออีก
ก้คือหาความพอใจไม่เคยได้
โดยคุณ รู้จักไหมคำว่าเกลียดตัวกินไข่ฯ 125.27.87.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 15:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 29

พอมีคนมาอธิบายเหตุผลก็ไม่รับฟัง
โดยคุณ รู้จักไหมคำว่าเกลียดตัวกินไข่ฯ 125.27.87.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 15:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 30

บ้าแล้วมั่งคุณใครเคยว่าหน่วยงานตัวเองเห้นมีแต่ว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่ทำงานที่โดนว่านั้นแหละอ้าวแล้วเงินพวกนั้นมันเป็นเป็นสิทธิของเขาไหมกพ.ได้จนไปถึงไหนแล้วถ้าไม่อยากให้ว่าก็ประกาศไปเลยซิว่าพวกคุณไม่มีสิทธิในเงินทั้งหมดที่ว่ามานะแล้วจะมีใครเขาบ้ามาว่าอีกรู้จักไหมคำว่าพูดดีใส่ตัวเอาชั่วให้คนอื่นเคยได้ยินไหม
โดยคุณ ไม่เคยเกลียดตัวกินไข่ 110.77.245.* [ วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 31

ผมก้ไม่ได้เจาะจงว่าใคร ใครจะกินปูนร้อนท้องก้รับไป
แต่กะทู้ที่ปรากฎมันบอกตัวมันเองอยู่แล้ว
คุณบอก กพ ได้จนไปถึงไหนแล้ว ขอทราบชื่อหน่วยงานหน่อยสิครับว่า กพ ที่คุณว่า คือหน่วยงานไหน อย่าพูดลอยๆ ผมจะได้ไปตรวจสอบว่าจริงไหม
แล้วก้ทำไมคุรไม่ไปอยู่ กพ ละครับ เมียจะได้ไม่ด่าเหมือนอยู่ อปท
โดยคุณ ใครๆก้พูดได้ว่าไม่เคยเกลียดตัวกินไข่ 101.109.102.* [ วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 32

ขอให้ตอบสองผมสองคำถามนะครับ
คำถามที่ ๑ หน่วยงานใดของ กพ ที่ คุรกล่าวอ้างถึงว่าได้รับโบนัสแล้วคือหน่วยงานใด สังกัด กรม กระทรวงใด ได้รับกี่เท่า คิดเปนคนละเท่าใด และบุคคลในหน่วยงานนั้นที่สามารถยืนยันได้ชื่ออะไร ผมจะไปตรวจสอบครับ
คำถามที่ ๒ เหตุใดคุณจึงไม่ย้ายไปอยู่หน่วยงาน ของ กพ ที่คุณกล่าวอ้างว่าได้รับโบนัสแล้ว เพราะหากคุณอยู่ อปท เดี๋ยวเมียก้จะด่าเอา
ขอทราบสองคำถามครับ
โดยคุณ ขอบคุณ รอคำตอบอยู่ครับ 101.109.102.* [ วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 09:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 33

โบนัสนั้นกพ.เขามีระเบียบอยุ่แล้วส่วนเงินต่างๆที่คุณว่ามานั้นกพ.เขาได้รับไปหมดแล้วไม่ว่าเงินเพิ่มเติมคุณวุฒิเขาก็รวมเป็นเงินเดือนตั้งนานแล้วเงินประจำตำแหน่งนั้นเขาก็มีแล้วถ้าคนเราเลือกได้นิติกรอปท.คงย้ายไปเป็นผู้พิพากษาอัยการหมดแล้วอย่าถามแบบเด็กๆแบบนั้นก็ว่าไปตามสิทธิละครับไม่ใช่ไปว่าในเรื่องที่ไม่มีสิทธิที่ว่าไปก็ไม่ได้ใช้คำอะไรรุนแรงคุณอยู่สูงกว่าก็อย่าข่มเหงคนอยู่ต่ำกว่าเลยครับ
โดยคุณ ตอบแล้วครับ 110.77.245.* [ วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10:35 น. ] ผู้ตอบคนที่ 34

คุณตอบไม่ตรงคำถามครับ
ขอให้ตอบให้ตรงคำถามด้วยครับ
โดยคุณ รอคำตอบอยู่ 125.27.69.* [ วันศุกร์ ที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 10:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 35

ตัวอยู่ท้องถิ่น หัวอยู่ก.พ. คนละสังกัดกัน เม่ื่อไหร่หนอตัวกับหัวจะอยู่สังกัดเดียวกัน จะได้พูดภาษาเดียวกัน เอ้ย เหนื่อยใจจริง ๆ เหมือนเข็นครกขึ้นภูเขาเลย
โดยคุณ คลังแก่ ๆ เงินเดือนพ้น 15,000 นิดหน่อย 171.6.248.* [ วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 21:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 36

ตอนนี้ข่าวดีเรื่องโบนัสกลายเป็นข่าวร้ายแล้วครับพี่น้อง
โดยคุณ นิติกร 1.179.152.* [ วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 11:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 37

จริงตามที่ผู้ตอบคนที่ 37 เตรียมคืนเงิน เตรียมเข้าห้องเย็น ผมจะให้นิติกรที่เอาแต่ใจตัวเอง ไร้เหตุผลเข้าห้องเย็นเป็นคนแรก
โดยคุณ ต๊ะติงจา 101.51.107.* [ วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2556 เวลา 15:41 น. ] ผู้ตอบคนที่ 38

ท้องถิ่น มีปัญหาข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวปฏิบัติ และความล่าช้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นปกติอยู่แล้ว ท้องถิ่นเป็นกระโถนรองรับภารกิจและหน้าที่ แต่ไม่ให้เงินในการทำภารกิจ ส่วนกลางกอดงบไว้ แต่ให้ภารกิจหน้าที่และความรับผิดชอบ กระโถนใบนี้มันล้นจนไม่มีที่ไปแล้ว เจ้านาย
โดยคุณ กระ 101.51.189.* [ วันจันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2557 เวลา 15:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 39Share ขอเชิญแชร์กระทู้นี้ไปที่เพจของท่าน
ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = Tzp8
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com