1505 คำสั่งนับแต่วันหยุดราชการ เฟ [17 มี.ค. 2560] :: (5)
1504 รองนายก อบต. เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้หรือ ... มือใหม่ [8 มี.ค. 2560] :: (1)
1503 อัตราการเบิกจ่ายค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เอก [3 มี.ค. 2560] :: (0)
1502 โอนย้ายเดือนมีนาคม tun [3 มี.ค. 2560] :: (1)
1501 พนักงานเทศบาลโอนเป็นพนักงานส่วนตำบลถูกลงโทษวิ... 173 [28 ก.พ. 2560] :: (0)
1500 การอุทิศที่ดินให้เป็นชื่อของอบต.กับให้เป็นที่... เด็กใหม่คร.. [17 ก.พ. 2560] :: (5)
1499 เทศบาลจะก่อสร้างอาคารต้องขออนุญาตเจ้าท่าหรือไ... คิดมาก [16 ก.พ. 2560] :: (3)
1498 การขออนุญาตไปราชการ qaqe [16 ก.พ. 2560] :: (1)
1497 ในข้อบญญัติและแผนระบุถนนพร้อมคู เอก [16 ก.พ. 2560] :: (1)
1496 ค่าธรรมเนียมการเก็บขน และกำจัดขยะ นิติกร อบต.. [14 ก.พ. 2560] :: (0)