1511 ทำไม ตั้งคำถามแล้ว กลับไม่เจอ sss [25 เม.ย. 2560] :: (0)
1510 ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้เงินทุน... หหห [25 เม.ย. 2560] :: (0)
1509 ก่อสร้างประปาในวัด เด็กน้อยตา.. [12 เม.ย. 2560] :: (0)
1508 เบิกเงินทุนการศึกษายังไม่ครบตามสัญญา dee [11 เม.ย. 2560] :: (0)
1507 ให้เงินทุนการศึกษาโดยไม่ได้จัดทำสัญญาทุนการศึ... kk [31 มี.ค. 2560] :: (2)
1506 สร้างที่ทำการ อบต. แห่งใหม่ หัวหน้าสำน.. [23 มี.ค. 2560] :: (2)
1505 คำสั่งนับแต่วันหยุดราชการ เฟ [17 มี.ค. 2560] :: (5)
1504 รองนายก อบต. เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่น ได้หรือ ... มือใหม่ [8 มี.ค. 2560] :: (1)
1503 อัตราการเบิกจ่ายค่าขนย้ายสิ่งของส่วนตัว เอก [3 มี.ค. 2560] :: (0)
1502 โอนย้ายเดือนมีนาคม tun [3 มี.ค. 2560] :: (2)