กระดานสนทนาเรื่องทั่วไป สัพเพเหระ
ห้ามโพสกระทู้หมิ่นสถาบัน พาดพิงบุคคลที่สามให้เสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและอื่นๆที่ขัดศีลธรรมฯ

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

รักษาราชการแทน เป็นเลขาสภาได้ไม่

เนื่อง จาก ปลัด อบต.โดนสั่งพักราชการ ให้หัวส่วนโยธา รักษาราชแทนปลัดและ ปลัด อบต.เป็น เลขาสภาด้วย รักษาราชการแทนสามารถเป็นเลขาสภาได้หรือ ซึ่งสมาชิกสภาไม่ต้องการเป็นเลขาสภา จึงสอบถามผู้รู้ หรือมีหนั่งสั่งการหรือหารืเกี่ยวกับกรณีหรือไม่

ผู้ไม่รู้ 118.174.131.* [ วันจันทร์ ที่ 24 ตุลาคม 2554 เวลา 22:58 น. ]

ความเห็นส่วนตัวผมนะครับ การแต่งตั้งเลขาสภา อบต.นั้นให้แต่งตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง ปลัดอบต. เท่านั้น ในกรณี รักษาราชการแทนนั้นไม่สามารถแต่งตั้งได้
โดยคุณ นิติกรกุล 118.172.125.* [ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09:36 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ให้สภาเลือกสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นคนหนึ่งเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่นเฉพาะในการประชุมคราวนั้น ตามระเบียบ มท. ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554
โดยคุณ 1 101.108.197.* [ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

จริงอยู่พนักงานส่วนตำบลที่จะเป็นเลขาสภา อบต.หมายความถึงปลัด แต่เมื่อปลัด ถูกพักราชการ ผล คือตำแหน่งว่าง เมื่อมีผู้รักษาราชการแทน ผลคือ ทำแทนปลัดทุกอย่างเสมือนตัวการ ดังนั้น ผู้รักษาราชการแทนปลัด จึงสามารถเป็นเลขาสภา อบต.ได้ถ้าได้รับเลือกจากสภาฯ
โดยคุณ นิ-ติ-กร 118.173.244.* [ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 09:57 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ไม่ได้คับ ต้องตีความเคร่งครัด ขัดเจตนารมย์กฎหมายด้วย
ตำแหน่งเลขานุการสภา อบต. มีที่มาจาก 1.ปลัด 2.ถ้าปลัดไม่มี ก็ ส.อบต.เลือกกันเองคับ
โดยคุณ เด็กวัด 118.174.1.* [ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 10:56 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

ลองหารือ ให้มันชัดเจนไปเลยครับ เพราะเห็นมีปัญหาบ่อยมากแต่ก็ยังไม่ได้ความชัดเจนเท่าไหร่ ถ้ารักษาการปลัด เป็นเลขาสภาไม่ได้ มันก็จะขัดกับหลักการณ์ทั่วไปที่เราๆทราบกันดีว่า การรักษาการแทนก็มีอำนาจเช่นเดียวกัน ทำได้ทุกเรื่องเว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้เฉพาะ หรือห้ามไว้ ว่าทำได้มากน้อยแค่ไหน เช่น ปลัดปฏิบัติหน้าที่ นายกฯ กฎหมายบอกให้ทำได้เท่าที่จำเป็น แล้วการเป็นเลขาสภามีกฎหมายห้ามไหม
โดยคุณ แสงเทียนปลายอุโมงค์ 118.173.241.* [ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 11:33 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ตามท่เด้กวัดบอกกล่าว น่ะถูกต้อง จะตีความรวบอย่างท่าน นิ-ติ-กร ไม่ได้ เพราะเป็นสิทธิเฉพาะ จะตกลงให้แก่กันมิได้
โดยคุณ P นิติกร อีสาน 118.174.47.* [ วันอังคาร ที่ 25 ตุลาคม 2554 เวลา 15:21 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

เห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณ 1ผู้ตอบคนที่ 2เพราะข้อความแก้ไขเมื่อ ปี 2554 ดังกล่าวข้างต้นลองอ่านเปรียบเทียบกับข้อความเดิมนะ ประมาณนี้จ๊ะ
โดยคุณ นิติจ๊ะ 113.53.201.* [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 07:11 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

น่าสนใจครับ ผมว่ากรณีนี้ต้องหารือครับ เพราะระเบียบไม่ได้ครอบคลุมถึงกรณีรักษาราชการแทนปลัด สามารถเป็นเลขานุการสภาท้องถิ่น ซึ่งตามข้อ 18 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น ได้ระบุไว้ชัดเจนว่า พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นให้หมายความถึง "ปลัด"องค์การบริหารส่วนตำบล "เท่านั้น"
แต่ในกรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสภาท้องถิ่นชั่วคราว ตามข้อ 19 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 กำหนดให้สามารถเลือกจาก ส.อบต. หรือข้าราชการหรือพนักงานงานของ อปท.นั้น ก็ได้
โดยคุณ นิติกรบึงกาฬ 125.26.220.* [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 09:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ความเห็นส่วนตัวนะครับ ผมมองว่า ระเบียบฯ ต้องอยู่ภายใต้หลักการบริหารราชการแผ่นดินโดยทั่วไป ซึ่งรักษาราชการแทนปลัด ต้องทำหน้าที่เ็ป็นตำแหน่งปลัดทุกกรณี
ในกรณีที่สภาเลือกปลัดเป็นเลขาสภา ถือเป็นการเลือกตำแหน่งปลัดเป็นเลขา ไม่ใช่เืลือกตัวบุคคล ดังนั้น รักษาราชการแทนปลัดซึ่งทำหน้าที่เป็นตำแหน่งปลัด จึงต้องเป็นเลขาสภาต่อไป โดยไม่จำต้องให้สภาเห็นชอบอีกก็ได้
โดยคุณ นิติ อบต. 110.77.236.* [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 12:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

แล้วจะได้ค่าตอบแทนไหม
โดยคุณ 119.42.80.* [ วันพุธ ที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 15:24 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

เห็นด้วยกับความเห็นที่ 1 เมื่อกฎหมายเขียนไว้ว่าเลขาต้องเป็นปลัดฉะนั้นตำแหน่งอื่นไม่ได้คับ
โดยคุณ น้องจอย 119.42.81.* [ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 09:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

ไม่ได้ครับ เลขาสภาต้องพนักงานส่วนท้องถิ่นตำแหน่งปลัด หรือสมาชิกสภาเลือกกันเองจากสมาชิกสภาด้วยกัน กรณีหัวหน้าส่วนโยธารักษาราชการแทนปลัดก็เป็นอำนาจทางบริหาร ไม่ใช่ทางสภาครับ
โดยคุณ 101 113.53.203.* [ วันศุกร์ ที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 14:10 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

ที่ว่าระเรียบฯ ต้องอยู่ภายใต้หลักการบริการราชการแผ่นดินโดยทั่วไป หมายถึงตาม พ.ร.บ.บริหารราชการแผ่นดิน

ดังนั้น คำว่า ปลัด ในระเบียบฯ น่าจะหมายความรวมถึง รักษาการแทนปลัดด้วยอยู่ในตัว จึงไม่เป็นต้องมาเขียนเพิ่มไว้อีก
เมื่อสภาเลือกปลัดเป็นเลขาสภา รักษาราชการแทนปลัด ซึ่งถือว่าเป็นปลัดในขณะนั้น ย่อมมีสิทธิที่จะได้รับเลือกและแต่งตั้งให้เป็นเลขาสภาได้

เทียบคำว่า นายอำเภอ ในระเบียบน่าจะหมายความรวมถึง รักษาราชการแทนนายอำเภอด้วยอยู่ในตัว
ซึ่งตามระเบียบฯ กำหนดให้นายอำเภอมาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาครั้งแรก ถ้าอำเภอแห่งนั้นไม่มีนายอำเภอ คงมีแต่รักษาราชการแทนนายอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอคนนั้น ก็น่าจะมาเป็นประธานในการเปิดประชุมสภาครั้งแรกนั้นได้ด้วย ทั้งที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอ
โดยคุณ นิติ อบต. 110.77.236.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 3 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13:28 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

สมาชิกสภาเลือกรองปลัดอบต.สามารถเป็นได้หรือไม่
โดยคุณ รองปลัด 1.179.155.* [ วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 14:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

สมาชิกสภาลงความเห็นว่าปลัด อบต.ไม่สามารถปฏิบัติงานเลขาสภาได้ ดังนั้นจะมมติให้รองปลัด อบต.เป็นเลขาสภาแทน ดังนั้นรองปลัด อบต.สามารถเป็นได้หรือไม่
โดยคุณ นิติกร 1.179.155.* [ วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2556 เวลา 14:53 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

ระเบียบเข้าใช้คำว่า " พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลคือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เท่านั้น มาตรา๑๘ วรรคสอง อธิบายไว้เพราะ เจตนารมของระเบียบคือสมัยก่อนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมีเพียงตำแหน่งเดียว นั้นคือเบอร์หนึ่งของท้องถิ่นนั้น ที่จะเป็นเลขาสภา ได้ ถ้าไม่มี ก็เลือกสมาชิกสภาตามวรรคหนึ่งเท่านั้น ส่วนตำแหน่ง อื่นเป็นไม่ได้ทั้งสิ้น ยกเว็นเทศบาล กับ อบจ เพราะเขาให้ใช้กับอบตเท่านั้น ส่วนพรบ บริหารราชการแผ่น น่าจะไม่เอามาใช้เพราะเรามี พรบ. ส่วนท้องถิ่นของเราอยู่แล้วส่วนพรบ บริหารราชการแผ่น น่าจะใช้กับข้าราชการส่วนกลาง เท่านั้น
โดยคุณ นิติกร เขาโพธฺิ์ ประจวบ 125.27.243.* [ วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2556 เวลา 17:26 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = 4786
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com