กระดานสนทนาเรื่องทั่วไป สัพเพเหระ
ห้ามโพสกระทู้หมิ่นสถาบัน พาดพิงบุคคลที่สามให้เสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและอื่นๆที่ขัดศีลธรรมฯ

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

อยากทราบระเบียบ หนังสือสั่งการ การสมทบประกันสังคมของ เทศบาลให้พนักงานจ้าง

ขอความอนุเคราะห์ผู้รู้อยากทราบระเบียบ หนังสือสั่งการ การสมทบประกันสังคมของเทศบาลให้พนักงานจ้างนะครับ สตง.เข้าตรวจ อยากทราบ
ขอบคุณครับ

พนักงานเทศบาล ส่งเมล์ถึง พนักงานเทศบาล 118.174.22.* [ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 11:18 น. ]

เหมือนว่าต้องจ่ายคนละครึ่งนะ แต่ส่วนใหญ่มักทำผิดกัน คือ เทศบาลจ่ายให้ทั้งหมด ตอนนี้สันนิบาตได้แจ้งให้แต่ละเทศบาลแก้ไขให้ถูกต้องแล้ว
โดยคุณ นิติกร5 ส่งเมล์ถึง นิติกร5 183.88.65.* [ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 11:30 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

ตามกฎหมายประกันสังคม กำหนดให้ นายจ้าง หักเงินเดือนของลูกจ้างเพื่อจ่ายเป็นเงินประกันสังคม โดยนายจ้างต้องจ่ายเงินสมทุบประกันสังคมสมทบให้ลูกจ้างด้วย (เดิมอยู่ที่ฝ่ายละ 5%) แต่ปัจจุบันได้ลดลง น่าจะอยู่ที่ประมาณฝ่ายละ 3%

แต่ในส่วนของ อปท.นั้น ได้มีประกาศ ก.จังหวัด เกี่ยวกับพนักงานจ้างฯ ของแต่ละจังหวัด เขียนไว้ว่า เงินสมทบประกันสังคมในส่วนที่ลูกจ้างต้องออกตามกฎหมายนั้น ให้ อปท.เป็นผู้ออกให้

จึงเป็นที่มาว่า เหตุใด อปท.จึงออกเงินประกันสังคมให้แก่พนักงานจ้างทั้งหมด โดยพนักงานจ้างไม่ต้องออกเอง

สำหรับประเด็นที่ สตง.ทักท้วงนั้น ผมคาดเดาเองว่า คงเป็นผลสืบเนื่องมาจากความเห็นของกฤษฎีกาที่เคยให้ไว้ในเรื่องของเงินค่าบำรุงสมาคมสันนิบาติเทศบาล

ซึ่งมีประเด็นว่าตาม พ.ร.บ.เทศบาล (จำมาตราไม่ได้ชัดเจน) ที่ว่า "รายจ่ายของเทศบาลนั้น หากไม่มีกฎหมายกำหนดไว้โดยชัดเจนแล้ว เทศบาลจะจ่ายได้ต่อเมื่อมี "ระเบียบ" ของกระทรวงมหาดไทยกำหนดรายจ่ายนั้นไว้" ขอย้ำนะครับว่า "ระเบียบ"

การที่ ก.จังหวัด ออกเป็นประกาศ ก.จังหวัด (ซึ่งไม่ใช่ระเบียบกระทรวงมหาดไทย) มากำหนดรายจ่ายในส่วนนี้ ทั้ง ๆ ที่ตามกฎหมาย (พ.ร.บ.ประกันสังคม) กำหนดให้ลูกจ้างเป็นผู้จ่าย จึงเป็นการกำหนดรายจ่ายให้แก่เทศบาลขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมจากกฎหมาย แต่มิได้ทำในรูปแบบของ "ระเบียบ" รายจ่ายนี้จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (พ.ร.บ.เทศบาล) ไม่สามารถจ่ายได้

ซึ่งประเด็นในลักษณะนี้ ได้เกิดมาก่อนแล้ว ทั้งในเรื่องของเงินโบนัส และ การตั้งงบประมาณให้ทุนการศึกษา

ถ้า สตง.ให้สอบละเมิด ก็สอบไปครับ

แต่ผลสอบออกมา อปท.ไม่ได้ประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง เพราะทำด้วยความสุจริต (ทำทั้งประเทศ) และราชการไม่เสียหายครับ เพราะเงินส่วนนี้ที่หักจากเงินของ อปท. นำไปส่งให้แก่ ประกันสังคม ซึ่งเป็นส่วนราชการเช่นกัน

ครับ


โดยคุณ เค 118.174.22.* [ วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 13:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ประกาศ ก. มีศักดิ์น้อยกว่า ระเบียบ... ว่างั้นเถอะ

แล้วแน่ใจเหรอว่า ต้องมีได้เฉพาะจาก รบ มท เท่านั้น ....

มาตรา ๖๗๘๔ เทศบาลอาจมีรายจ่ายดังต่อไปนี้
(๑) เงินเดือน
(๒) ค่าจ้าง
(๓) เงินตอบแทนอื่นๆ
(๔) ค่าใช้สอย
(๕) ค่าวัสดุ
(๖) ค่าครุภัณฑ์
(๗) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ
(๘) เงินอุดหนุน
(๙) รายจ่ายอื่นใดตามข้อผูกพันหรือตามที่มีกฎหมายหรือระเบียบของ
กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้

แล้วที่ระบุถึง คือมาตรานี้หรือเปล่า ...
โดยคุณ นิ๋ง 1.4.226.* [ วันเสาร์ ที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 08:58 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

อบต.ของดิฉันก้อหักแล้วเหมือนกันค่ะ เงินสมทบประกันสังคมจากลูกจ้างเริ่มหักเดือนแรก
แล้วเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญของข้าราชการอบต.ทำไมไม่หักจากเงินเดือนของข้าราชการด้วยค่ะ
โดยคุณ kajung ส่งเมล์ถึง kajung 113.53.111.* [ วันพุธ ที่ 30 พฤษภาคม 2555 เวลา 08:27 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

ในส่วนที่เทศบาลจ่ายให้ในเดือนที่ผ่านมาแล้วสามารถเรียกคืนย้อนหลังได้มั้ย
โดยคุณ ลูกจ้้าง 101.108.160.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 20 กันยายน 2555 เวลา 20:29 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

มีที่ไหนที่ได้รับหนังสือสั่งการให้หักเงินประกันสังคมคนละครึ่งบ้างค่ะ ที่ทต.ดิฉันก็โดนหักแล้ว ก็เท่ากับเงินเดือนไม่ได้ปรับขึ้นเลย
โดยคุณ ผช.นักพัฒฯ 118.174.37.* [ วันศุกร์ ที่ 22 มีนาคม 2556 เวลา 15:49 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

สิทธ์ก็น้อยยังหักอีก รัฐบาลช่วยด้วยครับ รากหญ้าเหมืนกัน
โดยคุณ paswood 118.175.5.* [ วันพุธ ที่ 1 พฤษภาคม 2556 เวลา 11:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

ที่เทศบาลเรานายกไปประชุมสันนิบาต พอกลับมาก็มาสั่งให้คลังหักเงินเดือนพนักงานจ้างคนละครึ่งเพือจ่ายประกันสังคมโดยไม่มีหนังสือสั่งการ คลังก็บ้าจี้ทำตามเพราะมันไม่กระทบตัวเองนิ เราพยายามที่จะหาหนังสือมาแย้งก็เลยไปเจอหนังสือที่ มท 0809.5/1152 ลว.22 สิงหาคม2555 เอาไปอ้างนายกก็บอกว่ามันเป็นหนังสือตั้งแต่ปี2555 ไม่เชื่อจะไปถามนายกสมาคมสันนิบาตว่างั้น อยากทำหนังสือร้องเรียนแต่มันก็จะกระทบต่อสัญญาจ้าง เหนื่อยไม่รู้จะทำยังไง ทุกวันนี้ก็ทำงานหนักมากแล้วเพราะสำนึกกับเงินเดือนที่เค้าจ้าง เราไม่มีหัวหน้า เราต้องทำงานแทนข้าราชการทุกอย่าง ข้าราชการที่เค้ารักษาการเค้าก็มีหน้ที่เซ็นหนังสือที่เราเป็นคนทำ พอ16.30น.ข้าราชการก็เดินหน้ากลับบ้าน เราพนักงานจ้างทำงานไม่เสร็จต้องอยู่กันต่อ 18.00น. แต่เค้าก็ไม่ได้ว่าเราดีนะ
เหนือยใจมากเลยตอนนี้
โดยคุณ ผช.นักพัฒฯ 118.174.37.* [ วันศุกร์ ที่ 21 มิถุนายน 2556 เวลา 15:55 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

เราก็เหมมือนกันกับผช.นักพัฒ ทำงานทุกอย่างถ้างานไม่เสร็จก็ไม่กลับ บางทีวันหยุดก็ต้องทำ เจ้าหน้าที่มีแต่เอาหน้าตัวเอง พอนายสั่งรับปากอย่างเดียวโดยไม่คิดว่าเราจะทำทันไหม ..ทำไมใช้งานเราอย่างทาส แต่ดูสิหนังสือยังไม่มีคลังมันก็ให้เราตั้งไว้ในข้อบัญญัติปี 57 มันจะเอาเปรียบเราไปถึงไหนกัน..
โดยคุณ ผช.วิเคราะห์ ส่งเมล์ถึง ผช.วิเคราะห์ 61.7.181.* [ วันพุธ ที่ 24 กรกฎาคม 2556 เวลา 16:50 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง
หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์
ข้อ 33 ให้พนักงานจ้างได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้พนักงานเทศบาลเป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง

(แล้วที่ว่าปฏิบัติผิดนี่ อย่างไรจึงจะถูก)

แต่ว่ามีหนังสือจาก สำนักงาน กท. ที่ มท 0809.5/1152 ลว 22 ส.ค.2555
แจ้งนายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สรุปความว่าให้จ่ายได้อ่ะ

เอาไงดี
โดยคุณ a 125.26.242.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 1 สิงหาคม 2556 เวลา 11:32 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

ที่เทศบาลเรา ก็เริ่มหักประกันสังคมจากพนักงานจ้างแล้ว 5% ทั้งที่ประกันสังคมยังหักแค่ 4% ไปจนถึงปีใหม่ แค่ลำพังเงินเดือนก็อันจะน้อยนิดอยู่แล้ว กว่าจะตันไปถึง 9,000 บาทก็ลำบาก แถมมาโดนหักอีก 10 ปีข้างหน้าจะถึงไหมเนี้ย 9,000 เนี้ย ยิ่งอยู่กับยิ่งแย่ลง วอนภาครัฐช่วยหน่อยนะจ๊ะ
โดยคุณ พนักงานจ้างเหมือนกัน 183.89.110.* [ วันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2556 เวลา 10:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

http://www.nmt.or.th/Lists/List2/Attachments/417/scan0001.pdf อ่านนะครับแล้วคุณจะเข้าใจ ไม่ต้องถกเถียงกัน
โดยคุณ Ak ส่งเมล์ถึง Ak 49.230.168.* [ วันจันทร์ ที่ 14 ตุลาคม 2556 เวลา 12:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

แล้ว กบท.ล่ะ กบข.เค้ายังหักกันเลย
โดยคุณ พนักงานจ้างจร้า 119.42.106.* [ วันจันทร์ ที่ 28 ตุลาคม 2556 เวลา 15:13 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ลำพังเป็นลูกจ้างก็โดนข่มเหงพอแล้ว ยังจะมาให้จ่ายประกันสังคมอีก ทำไมใจร้ายจัง
ทำไมถึงได้แตกต่างกับผดด.มากมายขนาดนี้ ทั้งที่ก็ทำงานเหมือนกัน ช่วยดูแลลูกจ้างด้วยเถอะ
โดยคุณ นิน่า ส่งเมล์ถึง นิน่า 110.78.151.* [ วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

เทศบาลเราโดนหักแล้วไม่รู้เอากฎหมาข้อไหนมาหัก เพราะบางเทศบาลโอนหัก บางเทศบาลไม่โอนหัก เรื่อง หมวด 5 ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ข้อ 33 ให้พนักงานจ้าง ได้รับสิทธิประโยชน์และมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม เว้นแต่ค่าเบี้ยประกันสังคมให้ อบต. เป็นผู้ชำระแทนพนักงานจ้าง เรายังไม่เข้าใจ กรมฯ ช่วยตอบใหหน่อย
โดยคุณ กุ๊ก ส่งเมล์ถึง กุ๊ก 49.0.76.* [ วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2556 เวลา 15:34 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

ขอให้กรมทำเป็นหนังสือสั่งการด่วนด้วยเรื่อง การหักประกันสังคม
บางแห่งหักบางแห่งไม่หัก ไม่ทราบว่าผู้บังคับบัญชามีศักยภาพในการบริหารหรือเปล่าทำไมไม่ปฏิบัติเหมือนกัน
โดยคุณ ทำงานทัังวัน 171.4.95.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 7 พฤศจิกายน 2556 เวลา 22:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11

ตกลงว่าเทศบาลจะต้องจ่ายเงินสมทบแทนพนักงานจ้างทั้งหมดเลยหรือเปล่า เพราะตอนนี้มีหนังสือจาก สตง.มาเกี่ยวกับเรื่องนี้ อยากได้หนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่จะได้มาตอบ สตง.ได้
โดยคุณ นุกนิก 10.10.0.36, 118.175.247.* [ วันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เวลา 16:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 12

ที่จริงน่าจะหักแค่เงินเดือนนะคะ ไม่ต้องรวมค่าครองชีพ ทุกวันนี้ได้แค่ 9000 หายไปตั้ง 360 บาท สำหรับเรามันก็เยอะเหมือนกันนะคะ อยากให้รัฐบาลช่วยดูหน่อยอะไรมันก็แพง
โดยคุณ ผู้มีรายได้น้อย 10.10.0.72, 182.52.253.* [ วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10:51 น. ] ผู้ตอบคนที่ 13

ที่ผ่านมาเทศบาลก็จ่ายสมทบให้พนักงานจ้าง โดยส่งสมทบคิดจากเงินเดือนและค่าครองชีพรวมกันค่ะ ถ้าไม่รวมก็จะโดนค่าปรับจากประกันสังคมอีก
โดยคุณ พนักงาน ส่งเมล์ถึง พนักงาน 171.5.250.* [ วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 23:03 น. ] ผู้ตอบคนที่ 14

พวกท่านลองถามคุณสาจิต จันทศิริ นิติกรชำนาญการพิเศษ ที่เป็นตัวแทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาร่วมประชุมที่โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมาสิ แล้วพวกท่านจะรู้ว่าที่ถูกต้องแล้ว เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินจะต้องมีการกำหนดประเภทรายจ่ายไว้ในจำแนกประเภทรายจ่าย และที่สำคัญ จะต้องออกเป็น "ระเบียบ" เท่านั้น จึงจะเบิกจ่ายได้ ฉะนั้นถ้าจะผิดก็ผิดที่พวกท่านงัยที่ไม่ศึกษาระเบียบ หนังสือสั่งการ อำนาจหน้าที่ตามพรบ. ของพวกท่านเอง ท่านจะไปโทษหน่วยงานที่เค้ามาตรวจไม่ได้ ไม่ว่าหน่วยไหนก็ตาม // มิเช่นนั้น ระเบียบการเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี) หรือที่พวกคุณเรียกว่า "โบนัส" ก็คงคลอดก่อนยุบสภาแล้วล่ะ //
โดยคุณ ถามคุณสาจิด จันทศิริ สิ 223.206.182.* [ วันจันทร์ ที่ 30 ธันวาคม 2556 เวลา 14:17 น. ] ผู้ตอบคนที่ 15

รบกวนถามผู้รู้ค่ะ หักประกันสั่งคม5% ของพนักงานจ้างนี้ คิดจากฐานเงินเดือนอย่างเดียว หรือทั้งเงินเดือน+ค่าครองชีพค่ะ
โดยคุณ พนักงานจ้าง ส่งเมล์ถึง พนักงานจ้าง 119.42.113.* [ วันพฤหัสบดี ที่ 23 มกราคม 2557 เวลา 11:16 น. ] ผู้ตอบคนที่ 16

คิดจากเงินสุทธิที่ได้รับ คะ ได้ 9000 ก็ 5% = 450 จะเหลือเป็นเงินเข้าบัญชีเงินเดือน 8550.- บาท เงินเืดือนน้อย จังเลย ฮือๆๆๆๆๆๆๆ
โดยคุณ พนักงานจ้าง อบต. ส่งเมล์ถึง พนักงานจ้าง อบต. 118.175.252.* [ วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 09:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 17

รัฐบาลห่วย
โดยคุณ พนง.จ้าง ส่งเมล์ถึง พนง.จ้าง 110.78.154.* [ วันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2557 เวลา 10:54 น. ] ผู้ตอบคนที่ 18

รู้เลย ทำไมถึงโดนไล่ เฮงซวยจริง ๆ
โดยคุณ ลจ.เทศบาล 101.51.186.* [ วันอังคาร ที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 15:25 น. ] ผู้ตอบคนที่ 19

สรุปแล้วไง เงินเดือนก็น้อย แถมถ้ามาโดนหักประกันสังคม 5 % อีก ตกเบิกก็ได้แต่ข้าราชการ ลูกจ้างฯไม่เคยได้ ลูกจ้างทำงานก็มากกว่าข้าราชการ ข้าราชการมาเซ็นต์ชื่อเสร็จก็กลับ รู้อยู่ว่าเป็นแค่ลูกจ้าง แต่ก็คนเหมือนกันทำงานก็มากกว่า วอนรัฐช่วยดูแลด้วย
โดยคุณ ลูกจ้าง 223.207.211.* [ วันอาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:14 น. ] ผู้ตอบคนที่ 20

หนูก็เป็นลูกจ้างเหมือนกัน จากลูกจ้างทั่วไป พอเกินกรอบ40เปอร์เซ็น ตกมาเป็นจ้างเหมาแถมถูกลดเงินเดือนเป็นรายวันแล้วต้องมาส่งประกันสังคมเองอีก คิดดูดิมาเครียดใหม เพราะทาง อบต.กลัวสตง.มาตรวจสอบ หนูคิดว่ามันเป็นเวรกรรมของหนูเอง เรียนมาน้อย แถมยังเส้นไม่ดี ทำงานให้ตายก็ได้อยู่แค่แค่นี้เองจะมีใครหันหลังมามองหนูบ้างน่ะ ทำงาน ปัจจุบันหนูส่งมาตรา 39 หนูส่งด้วยตนเองน่ะค่ะ เมื่อไรจะมีการรองรับลูกจ้างให้ดีกว่านี้ในหน่วยงานราชการบ้างน่ะ..ในเมื่อลูกจ้างเหมา หรือลุกจ้างทั่วไป มันก็ทำงานเช่นราชการนั่นแหละคุณเพียงหรืออาจกว่าข้าราชการทำเสียอีก ให้คำนึงถึงลูกจ้างกันบ้างเถอะ..หน่วยงานของรัฐ
โดยคุณ ลูกจ้างต่ำต้อย ส่งเมล์ถึง ลูกจ้างต่ำต้อย 182.52.50.* [ วันพุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13:52 น. ] ผู้ตอบคนที่ 21

สรุปแล้วคือที่ อบต.เห็นแจ้งให้หักจากพนักงานจ้างเมื่อเดือน มกราคม57 โดยคิดจากเงินที่ได้รับทั้งหมด(เงินค่าจ้าง+ค่าครองชีพ)5% ของพวกคุณเป็นอย่างนี้รึเปล่า เป็นไงก้อให้ ว.2 ให้ทราบด้วย
โดยคุณ ขอนแก่น ส่งเมล์ถึง ขอนแก่น 118.174.36.* [ วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:48 น. ] ผู้ตอบคนที่ 22

ดูแล้วองค์กรของรัฐทำอะไรไม่ดูระเบียบข้อกฏหมายให้ชัดเจน สตง.ก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่ง คณะกรรมการกลางก็ว่าไปอีกอย่างหนึ่ง ทำไมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงไม่มาพูดคุยคุยกันให้ถูกต้องเพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างถูกต้องตั้งแต่ทีแรก ปล่อยให้เกิดขึ้นเนิ่นนาน แล้วจู่ๆ สตง.มาบอกว่าจ่ายไม่ได้ผิด พ.ร.บ. เทศบาล ตั้งแต่ ก.จังหวัดออกประกาศทำไม ส.ต.ง. ไม่ทักท้วงตั้งแต่ทีแรก แล้วทำไมมาทักท้วงเอาในช่วงนี้ ก็รู้กันในช่วงนี้อะไรๆ มันก็แพงคร่าครองชีพก็สูงเงินเดือนแค่นีมันไม่พอจะยาใส้ และมาโดนหักประกันไปอีก ส่วนการทำงานไม่ต้องพูดถึงทำงานแทนเจ้าหน้าที่ทุกอย่างเงินเดือนดันยิ่งลดลง ส่วนเจ้าหน้าที่นั่งสั่งอย่างเดียวอะไรๆก็เพิ่มขึ้น ค่าโน่นค่านี่จิปาถะสาระพัดที่จะได้เงินเพิ่ม มันเป็นเสียย่างนี้หละประเทศไทยมันถึงเจริญลง ความผิดอยู่ที่ใครคนมีปัญญาเท่านั้นที่รู้ ก่อนจะทำอะไรกันออกมาดูให้แน่ชัดซะก่อนว่าทำได้หรือไม่ได้ อย่าทำเหมือนคนเมาค้างทำงาน ประเทศชาติ สังคมเสียความรู่สึก
โดยคุณ ผู้รักความยุติธรรมและความถูกต้อง 1.1.152.* [ วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 07:38 น. ] ผู้ตอบคนที่ 23

มีหนังสือ ให้เริ่มหัก มกราคม 2557 แล้วที่โดนหักไปก่อนที่จะมีหนังสือออกมาจะได้คืนมั้ย จากใครในเมือเอาคืนจากเทศบาลก็ไม่ได้ ผู้ที่ต้องรับผิดชอบคืนคนที่ให้หัก (ผอ.คลัง) หักโดยไม่มีบันทึกหรือหนังสือสั่งการ พวกเราจะสามารถฟ้องร้องเอาคืนจาก ผอ.กองคลังได้หรือไม่ เพราะโดนหักไปตั้งแต่ เมษายน 2555
โดยคุณ คนอยากได้ตังค์คืน ส่งเมล์ถึง คนอยากได้ตังค์คืน 49.48.33.* [ วันจันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:08 น. ] ผู้ตอบคนที่ 24

หนังสือสั่งการบอกว่าหักเงินประกันสังคมให้สอดคล้องกับเงินเดือนขึ้น แต่เงินเดือนไม่เห็นขึ้น แต่หักแล้ว เท่ากับทำงานแล้วเงินเดือนลด มันบ้าไปแล้วหรือไอ้พวกมีอำนาจแต่ไม่ได้มองเห็นถึงความเดือดร้อนของลูกจ้างเลย
โดยคุณ ชาวบ้าน ส่งเมล์ถึง ชาวบ้าน 182.52.64.* [ วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 12:42 น. ] ผู้ตอบคนที่ 25

อบต.อื่นๆ ยังดี อบต.ของดิฉันปลัดทำหนังสือเรียกคืนย้อนหลังตั้งแต่ พ.ศ 2553-2556 โดนคนละหมื่นกว่าแถมระบุว่าให้คืนภายในวันที31 มีนาคม 2557นี้ อะไรมันจะขนาดนั้น เงืนเดือนแต่ละเดือนยังไม่พอใช้เลย
มีอบต.ไหนทำร้ายลูกน้องแบบนี้บ้าง?
แล้วจริงๆ อบต.มีสิทธิ้เรียกคืนย้อนหลังได้ไหมค่ะ
ใครทราบข้อเท็จจริง บอกบ้างนะค่ะ
โดยคุณ พนักงานจ้าง อบต.กดส 49.230.179.* [ วันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 04:39 น. ] ผู้ตอบคนที่ 26

ขอให้ทางรัฐบาลช่วยเหลือพนักงานจ้างบ้าง ทำงานเยอะมาก งานเยอะเงินเดือนน้อย มีงานก็สั่งแต่ลูกจ้าง ขอให้รัฐช่วยขึ้นเงินเดือนให้บ้าง เพราะตอนนี้ต้อมาเสียค่าประกันสังคมด้วย เงินก็เลยน้อยเข้าไปใหญ่
โดยคุณ พนักงานจ้างตาดำดำ 125.26.164.* [ วันพุธ ที่ 9 เมษายน 2557 เวลา 15:12 น. ] ผู้ตอบคนที่ 27


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = 7189
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com