กระดานสนทนาเรื่องทั่วไป สัพเพเหระ
ห้ามโพสกระทู้หมิ่นสถาบัน พาดพิงบุคคลที่สามให้เสียหาย เป็นภัยต่อความมั่นคงและอื่นๆที่ขัดศีลธรรมฯ

ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ

เงินเดือน 15000 ของท้องถิ่น

เงินเดือน ๑๕,๐๐๐ บาท ตามนโยบายรัฐบาล
นายสมศักดิ์ พนากิจสุวรรณ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้บรรยายต่อที่ประชุมให้ทราบว่า มติคณะรัฐมนตรีในเรื่องดังกล่าว มิได้ครอบคลุมข้าราชการส่วนท้องถิ่น แต่อย่างไรก็ตาม ฝ่ายเลขานุการก.กลาง ได้เตรียมเสนอร่างปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มค่าครองชีพพิเศษชั่วคราว ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไว้เรียบร้อยแล้ว โดยจะได้นำเสนอต่อ ก.กลาง ในเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้งนี้ ผอ.สมศักดิ์ ได้กรุณาให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ลูกจ้างประจำ ที่มีชื่อและตำแหน่งเหมือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและใช้วุฒิปริญญาตรีสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ เช่น เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นิติกร บุคลากร เป็นต้น จะอยู่ในข่ายได้รับเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทด้วย ซึ่งก็รวมทั้งพนักงานจ้างตามภารกิจที่มีชื่อและตำแหน่งเหมือนข้าราชการส่วนท้องถิ่นและใช้วุฒิปริญญาตรีจะได้รับเงิน ๑๕,๐๐๐ บาทด้วยเช่นเดียวกัน เช่น ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยนิติกร ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น โดย ผอ.สมศักดิ์ฯ ได้แสดงความเป็นห่วงเกี่ยวกับเรื่องเม็ดเงินที่จะนำมาใช้จ่ายตามนโยบายนี้ว่า ยังคงเป็นเม็ดเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง ซึ่งจะกระทบฐานร้อยละ ๔๐ และกระทบเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส) ในปลายปีด้วย รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนของผู้บริหาร และสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่เพิ่งปรับเพิ่มไปเมื่อปลายปีงบประมาณที่ผ่านมา เพราะในท้ายตารางค่าตอบแทนดังกล่าวได้กำหนดเงื่อนไขไว้ว่า อปท.ต้องมีเงินเพื่อการพัฒนาไม่น้อยกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งในปีต่อ ๆ ไปหากรัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณเพิ่มให้ อปท. อาจส่งผลกระทบให้ค่าตอบแทนของผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นลดน้อยลง และกระทบต่อเงินเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในระยะยาวด้วย


นิติกรบ้านนอก 125.27.134.* [ วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 14:40 น. ]

เข้าใจผิดหรือเปล่า เห็นกรมมีหนังสือแจ้งให้ท้องถิ่นแต่ละจังหวัดแจ้งอปท.ทุกแห่งถือปฏิบัติแล้ว ไม่เห็นว่าต้องผ่านก.กลางเลย เพราะการขึ้นเงินเดือนเป็นไปตามนโยบายอยู่แล้ว เช่นเดียวกับการปรับขึ้นเงินเดือนห้าเปอร์เซ็นที่ผ่านมา
โดยคุณ i see 118.174.42.* [ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 08:59 น. ] ผู้ตอบคนที่ 1

น่าจะมีใครสักคนข้างบนเข้าใจผิด นะนะนะ
โดยคุณ ผมก็ไม่รู้ ส่งเมล์ถึง ผมก็ไม่รู้ 118.174.34.* [ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10:01 น. ] ผู้ตอบคนที่ 2

หนังสืออะไรครับ ขอทราบเลขที่หนังสือครับ
โดยคุณ ... 101.108.206.* [ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10:02 น. ] ผู้ตอบคนที่ 3

ขอเลขที่หนังสือหน่อยครับ เพราะที่เห็น มท 0803/ว343 แจ้งแต่ท้องถิ่นจังหวัดให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบ ไม่ได้แจ้งให้ อปท ถือปฏิบัติ
โดยคุณ หาไม่เจอ 125.27.165.* [ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 10:07 น. ] ผู้ตอบคนที่ 4

อ่านดูในหนังสือแล้วเป็นข้าราชการในสังกัดกรมส่งเสริมฯ ผู้ที่อยู่ในสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดไม่เกี่ยวกับ อปท. ครับ ของท้องถิ่นต้องผ่านมติของ ก. กลาง ก่อนครับแล้วแจ้งเวียนให้ท้องถิ่นถือปฏิบัติต่อไปความเห็นกระทู้แรกน่าจะถูกต้องแล้ว
โดยคุณ ผ่านมาเจอ 118.174.72.* [ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 5

เงินเดือนสูงขึ้น แลกกลับการไม่ได้โบนัส
เจ้าหน้าที่ระดับล่างๆ ชอบใจแน่
แต่ระดับบนๆ เงินไม่ขึ้น โบนัสไม่ได้ มีเซ็งแน่
โดยคุณ นนน 183.88.77.* [ วันจันทร์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 11:43 น. ] ผู้ตอบคนที่ 6

ของกรมส่งเสรืมต่อให้รัฐบาลมีนโยบายอะไรการที่ท้องถื่นจะนำมาปฏิบัติหรือใช้ได้ต้องผ่านประกาศจาก ก.กลาง ก่อนจ๊ะ
โดยคุณ นวก. ศึกษา ส่งเมล์ถึง นวก. ศึกษา 122.155.36.* [ วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:31 น. ] ผู้ตอบคนที่ 7

ของกรมส่งเสรืมต่อให้รัฐบาลมีนโยบายอะไรการที่ท้องถื่นจะนำมาปฏิบัติหรือใช้ได้ต้องผ่านประกาศจาก ก.กลาง ก่อนจ๊ะ
โดยคุณ นวก. ศึกษา ส่งเมล์ถึง นวก. ศึกษา 122.155.36.* [ วันอังคาร ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 16:37 น. ] ผู้ตอบคนที่ 8

ลูกเมียน้อยก็อย่างนี้แหละถึงไปที่ไหนเขาเรียกว่าข้าราชการชั้นสอง เฮ้อเซ๋ง
โดยคุณ นิติกร ฉันมาไกล 125.27.57.* [ วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 23:23 น. ] ผู้ตอบคนที่ 9

สอบถามคับ ผมเป็นข้าราชการซี 5 วุฒิต่ำกว่า ป.ตรี รับราชการมี 7ปี ได้รับเงินเดื่อน11300 กว่าบาท + ค่าครองชีพ ได้12285 บาท แต่พนักงานจ้างตามภาระกิจ และบรรจุใหม่ ซี3 วุฒิ ป.ตรี ได้ เงินเดือน ประมาณ 8000-9000 กว่าบาท +ค่าครองชีพแล้วได้ 15000 บาท มันถูกต้องแล้วหรือคับ ผมมานั่งคิดดูแล้วก็งงว่าผู้ที่ออกระเบียบเค้าเอาอะไรมาคิดกันนะคับ งง อะคับ ซี5 ซี6 ชั้นต้น เงินเดือนน้อยกว่าพนักงานจ้างฯและบรรจุใหม่ ซี3 วุฒิ ป.ตรี อย่างนี้จะมีกำลังใจไปทำงานเหรอคับ ผมว่ามันเหลื่อมล้ำกันแบบแปลกนะคับ
โดยคุณ คนขี้สงสัย 49.48.44.* [ วันพุธ ที่ 16 พฤษภาคม 2555 เวลา 21:45 น. ] ผู้ตอบคนที่ 10

ที่คาใจมากว่าก็คือ ลูกจ้างตามภาระกิจกับลูกจ้างทั่วไป ได้เท่ากันหมดคือ 9000 รัฐบาลคิดไงเนียะ (มันอาจจะโชคดีสำหรับลูกจ้างทั่วไป แต่คิดดูปริมาณงานแล้ว มันต่างกันสิ้นดี) ความยุติธรรมอยู่ไหน????????
โดยคุณ น้องหนู 110.77.154.* [ วันอาทิตย์ ที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 11:19 น. ] ผู้ตอบคนที่ 11


ขอเชิญร่วมตอบคำถามครับ
ความคิดเห็น
โดย
E-mail
  รหัสลับ = 4698
กรุณาใส่ตัวเลข *รหัสลับ ที่เห็น :
ส่งไฟล์ภาพ (รูป 50 Kb, Flash 100 Kb)
แทรกลิงค์ URL แทรกรูป ย่อหน้า ตัวหนา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา


คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ >>>


.:: เครดิต Webboard - Data TextFile v3.22 ::. by พีกับยู โดย เว็บ www.nitikon.com