3599 การพ้นจากตำแหน่งของผู้บริหาร ตาม มาตรา 64/2(3... grichy [18 มี.ค. 2560] :: (0)
3598 อบต.จะสืบทรัพและบังคับคดีสามารถขอความอนุเคราะ... คดีแรกครับ [14 มี.ค. 2560] :: (1)
3597 เงิน พตก นำไปรวมกับเงินเดือนเพื่อเบิกค่าเช่าบ... ๙๙๙ [6 มี.ค. 2560] :: (4)
3596 ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาหรือไม่ 102 [6 มี.ค. 2560] :: (1)
3595 มีความผิดตาม ม.9 และ ม.108 ทวิ หรือไม่ wutisak [3 มี.ค. 2560] :: (1)
3594 ขั้นตอนเข้าสู่การพิจารณาของ กบร. wutisak [3 มี.ค. 2560] :: (0)
3593 การยกให้เป็นสาธารณประโยชน์ มีข้อดี ข้อเสียอย่... กุ๊กไก่ [3 มี.ค. 2560] :: (1)
3592 การอุทิศที่ดินให้อบต.หมายถึงที่ดินเป็นกรรมสิท... เด็กใหม่ค่.. [1 มี.ค. 2560] :: (2)
3591 การขอข้อมูลข่าวสารของประชาชน ธุรการ [28 ก.พ. 2560] :: (1)
3590 การออกข้อบัญญัติที่ใช้ควบคุมในตำบลเช่นการขุดิ... พี่ๆช่วยแน.. [23 ก.พ. 2560] :: (1)