เจ้าพนักงานท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีอำนาจสั่งให้รื้อถอนอาคารได้ โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 2] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] วันนี้ เวลา 11:13:18
เทศบาลเลิกจ้างเหมาบริการก่อนครบสัญญาจ้างจึงไม่ชอบต้องชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาจ้าง โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 4] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] วันนี้ เวลา 10:58:13
การเพิกถอนมติคัดเลือกโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาฯ ที่ไม่รับซองข้อเสนอบางส่วน โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 2] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] วันนี้ เวลา 10:30:53
อบต.และ ก.อบต.จังหวัด ไม่ต่อสัญญาจ้างให้แก่พนักงานจ้างไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องชดใช้ค่าเสียหาย โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 154] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] 20-08-2019, 00:21:04
เทศบาลมีคำสั้งระงับการก่อสร้างห้ามใช้อาคารและสั่งรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 169] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] 20-08-2019, 00:00:08
อบต.ไม่ต่อใบอนุญาตกิจการที่เป็อันตรายต่อสุขภาพให้ฟาร์มเลี้ยงสุกรชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 85] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] 19-08-2019, 14:01:44
ผู้รับจ้างฟ้องเทศบาลให้คืนค่าปรับให้แก่ผู้รับจ้างปรับไม่ชอบพร้อมดอกเบี้ย โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 43] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] 19-08-2019, 13:55:07
เทศบาลประกาศผู้รับจ้างยื่นซองเสนอราคาไม่ผ่านการคัดเลือกเสนอราคาชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 56] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] 19-08-2019, 13:46:55
ผู้ว่าราชการให้ผู้ใหญ่บ้านพ้นจากตำแหน่งกรณีที่ย้ายบุคคลภายนอกเข้ามาในหมู่บ้านชอบแล้ว โดย นายพรนรินทร์ ภูครองหิน [views 58] [replies 0] [กระดานความรู้จากอาจารย์พร] 19-08-2019, 12:57:43
ขอคำแนะนำเรื่องการรับโอนไฟฟ้าจากหมู่บ้านจัดสรร โดย Thaniya3M [views 119] [replies 1] [คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป] 19-08-2019, 09:00:02
การเบิกค่าเช่าซื้อบ้านต่างท้องที่ โดย Thaniya3M [views 1005] [replies 1] [คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป] 19-08-2019, 08:56:52
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดย Thaniya3M [views 233] [replies 1] [คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป] 19-08-2019, 08:56:46
อบต.ถูกฟ้องคดีแพ่ง อบต.สามารถทำคำให้การแก้คำฟ้องของโจทก์เองได้หรือไม่ครับ หรือต้องทำเรื่องไปให้อัยกา โดย Thaniya3M [views 525] [replies 1] [คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป] 19-08-2019, 08:56:39
สอบถามการเบิกค่าเช่าซื้อ /สามีซื้อบ้านจัดสรรปี 2555 (ตอนซื้อโสดและเป็นผู้ซื้อเพียงคนเดียว) ต่อมาปี 2 โดย Thaniya3M [views 307] [replies 1] [คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป] 19-08-2019, 08:51:10
การสมัครผู้ใหญ่บ้าน ศาลฎีกาตัดสินต้องโทษจำคุก 6 เดือน ปี 2554 คดีบุกรุก พ้นโทษมาแล้วมีสิทธิ์ลงสมัครผ โดย Thaniya3M [views 245] [replies 2] [คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป] 19-08-2019, 08:50:28
@กรรมกรสีกากี... เหตุใดไฟไหม้บ้านหลังเดียวถึงช่วยเหลือไม่ได้ แต่พายุพัดหลังเดียว โดย Thaniya3M [views 869] [replies 2] [คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป] 19-08-2019, 08:50:14
หน้าที่และความรับผิดชอบของ นิติกร อปท. - มาตราฐานกำหนดตำแหน่งสายงานนิติการ โดย Thaniya3M [views 1134] [replies 1] [คุยเฟื่องเรื่องงานนิติกรทั่วไป] 19-08-2019, 08:49:35
รวมเรื่องเกี่ยวกับเงิน พตก.โดยเฉพาะ โดย Thaniya3M [views 416] [replies 1] [เกี่ยวกับสวัสดิการ] 19-08-2019, 08:48:58
รายงานการประชุม ก อบต เกี่ยวกับ พตก เมื่อปี 54 โดย Thaniya3M [views 414] [replies 1] [เกี่ยวกับสวัสดิการ] 19-08-2019, 08:48:40
ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อปี 54 เรื่อง พตก จากกลุ่มงานวินัย กรมฯ โดย Thaniya3M [views 440] [replies 1] [เกี่ยวกับสวัสดิการ] 19-08-2019, 08:48:19